Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%11
Taşınmazın, İpoteğin ve Ortaklığın (Paydaşlığın) Giderilmesi Satışları

Taşınmazın, İpoteğin ve Ortaklığın (Paydaşlığın) Giderilmesi Satışlarında Uygulamalar

Liste Fiyatı : 169,00TL
İndirimli Fiyat : 150,41TL
Kazancınız : 18,59TL
Taksitli fiyat : 9 x 18,38TL
Satış adedi : 126
9786257761130
366907
Taşınmazın, İpoteğin ve Ortaklığın (Paydaşlığın) Giderilmesi Satışlarında Uygulamalar
Taşınmazın, İpoteğin ve Ortaklığın (Paydaşlığın) Giderilmesi Satışlarında Uygulamalar
Platon Hukuk Yayınları
150.41

Bu kitapta tüm taşınmaz satışlarıyla ilgili, Hacizli taşınmaz, İpotekli taşınmaz ile Ortaklığın giderilmesi (paydaşlığın giderilmesi) takiplerinde, taşınmazın satışında uygulama birliğinin sağlanması hususu etkin kılınmıştır.
Kanunun değişen ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihler kitaba işlenmiş kitaptaki konular kendi içinde bir sıralamaya tabi tutulmuş öncelikle kanun maddesi ve bu kanun maddesiyle ilgili olarak uygulamanın nasıl yapılacağına dair açıklama yapılarak Yüksek Yargıtay kararlarıyla da güçlendirilmiştir. Taşınmaz satışından sonra paraların paylaştırılmasında kişilerin hak kaybına uğramaması için uygulamalardan örnekler verilmiştir.
Her zaman olduğu gibi en büyük amacım siz değerli okuyucularımın doğru bilgiye zamanında ve süratle ulaşmasını sağlamaktır.

 

İÇİNDEKİLER

İCRA VE İFLÂS KANUNU

                                                                                      Madde No     Sayfa No

Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar.............................. 45.............. 17

Hususi hükümler................................................................... 73.............. 25

Taşınmazlar hakkında............................................................ 91.............. 25

 

 1. Taşınmaz haczinin şümulü
 2. Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların

mahfuz hakları

III. İdare ve işletme............................................................. 92.............. 28

Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı.............................. 93.............. 31

İştirak halinde tasarruf edilen mallar...................................... 94.............. 31

 

Hacze iştirak derecelerinin teşkili

Hacze iştirak derecelerinin teşkili........................................ 100.............. 38

Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın

iştirak.................................................................................. 101.............. 49

PARAYA ÇEVİRME

1-Satış talebi

Talep İçin Müddetler .......................................................... 106.............. 54

Talep hakkı......................................................................... 107.............. 68

Muvakkat haciz halinde....................................................... 108.............. 73

Satışın tatili......................................................................... 109.............. 73

Haczin kalkması.................................................................. 110.............. 73

Hacizli TaşınmazIN satışı

Satış müddeti....................................................................... 123.............. 79

Artırma şartları

 1. Şartnamenin açık bulundurulması.................................... 124.............. 98
 2. Münderecatı.................................................................... 125............ 100

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar........... 126............ 104

Ayrıca tebliğler................................................................... 127............ 114

Mükellefiyetlerin listesi....................................................... 128............ 139

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet........................................ 128/a............ 152

İhale.................................................................................... 129............ 162

Ödeme usulü....................................................................... 130............ 185

Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi............................ 131............ 194

Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli

ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm................. 132............ 195

İhalenin feshi ve farkının tahsili........................................... 133............ 198

İhalenin neticesi ve feshi..................................................... 134............ 209

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma............................ 135............ 261

Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere

uygulanması........................................................................ 136............ 273

Aile yurtları......................................................................... 137............ 274

Paranın paylaştırılması

Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet

ücreti................................................................................... 138............ 275

İcra dairesinin tamamlama hacizleri..................................... 139............ 281

SIRA CETVELİ

Sıra cetveli.......................................................................... 140............ 282

Cetvel suretlerinin tebliği.................................................... 141............ 292

Cetvele itiraz....................................................................... 142............ 293

Teminat karşılığı ödeme................................................... 142/a............ 321

İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Takip talebi......................................................................... 148............ 323

Adres gösterme zorunluluğu............................................. 148/a............ 368

 1. İcra emri.......................................................................... 149............ 374

İcranın geri bırakılması..................................................... 149/a............ 433

2 .Ödeme emri.................................................................. 149/b............ 440

Ödeme emrine itiraz............................................................ 150............ 445

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri............................ 150/a............ 459

Kiracılara haber verme..................................................... 150/b............ 465

Tapu idaresine haber verme.............................................. 150/c............ 473

Satış hazırlıkları............................................................... 150/d............ 479

III. Müşterek Hükümler

Paraya çevirme müddeti.................................................... 150/e............ 481

Muvakkat rehin açığı belgesi............................................. 150/f............ 493

Paraya çevirme usulü........................................................ 150/g............ 496

Alacağın veya rehnin ilâmla tespit edilmiş olması............. 150/h............ 498

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi

şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri

teminen alınan ipotekler.................................................... 150/ı............ 500

Paylaştırma.......................................................................... 151............ 529

Rehin açığı belgesi.............................................................. 152............ 535

İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya

borcu almaktan İmtina......................................................... 153............ 542

Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması....................................................... 153/a............ 564

Adi ve rehinli alacakların sırası .......................................... 206............ 568

Sıralar arasındaki münasebet .............................................. 207............ 573

PRATİK BİLGİLER

¨     ORTAKLIĞIN (PAYDAŞLIĞIN) GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) TAŞINMAZ SATIŞI 577

 

¨     İZALEİ ŞUYU SATIŞLARINDA SATIŞ HARÇ VE MASRAFLARI SATIN ALANIN ÖDEMESİ GEREKEN HARÇLAR................................................... 584

¨    sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu kanunu............................................................................................. 598

¨    İflas kararının ipoteğe ve taşınmaza (takip ile satışta) etkisi         601

¨     TAŞINMAZ SATIŞLARINDA İZLENECEK YOL.......................... 603

¨    TAŞINMAZIN SATIŞINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER 607

 • KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEN VE EDİLEMEYEN KARARLAR 609

¨     UYGULAMADA ÖRNEKLİ VE AÇIKLAMALI SIRA CETVELİ 614

¨     KATMA DEĞER VERGİSİ............................................................... 621

¨     REHNİN VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE TEMEL HUKUK KURALLARI 625

¨   Rehnin Paraya Çevrilmesinde İzlenecek Yol........... 626

      Takipte Taraflar .................................................................................... 626

      Takİp Açılışında Gereken Belgeler............................... 626

 1. İpotek akit tablosunun resmi örneği.................................................. 626
 2. Cari Hesap veya Kredi Sözleşmesi ve bunlara ilişkin mukavele Makbuz ve Belgeler 626
 3. İPÇ Ödeme Emrine Eklenecek Belgeler........................................... 627
 4. Rehnin paraya çevrilmesi takibini iflas yoluyla takibe Çeviremeyeceği 627

      İPOTEĞİN TÜRÜ .............................................................................. 627

      Üst Sınır İpoteği (Limit İpoteği)............................................................ 627

      Anapara İpoteği (Karz).......................................................................... 627

      İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE TAKİP ŞEKLİ.............. 634

      Yetki .................................................................................................... 634

      Kiracılara Haber Verme ........................................................................ 634

      Tapu İdaresine Haber Verme................................................................. 634

      Takibin Düşmesi................................................................................... 634

      GÜVENCENİN KAPSAMI................................................................ 634

      Anapara İpoteğinde............................................................................... 634

      Taşnır Rehninde.................................................................................... 635

      Limit İpoteğinde.................................................................................... 635

      Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde.... 635

      Alınması Gereken Harç Oranları........................................................... 635

      Borçlu Lehine İpotek Veren Üçüncü Şahısların Sorumluluğu................ 636

      Takip Dayanağı Olan İpotek Belgesinde İstenebilecek Olan Faiz Oranı. 637

      İPOTEĞİN BEDELİNİ ÖDEME....................................................... 638

      İade Edilmemiş Çek Yaprağı ve Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesi  638

      REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP 640

      Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi....................................................... 640

      Takip Talebi.......................................................................................... 640

      Ödeme Emri.......................................................................................... 641

      Ödeme Emrine İtiraz............................................................................. 641

      TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İLAMSIZ TAKİP SÜRECİ  TABLOSU  645

      İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip 648

      Takip Talebi.......................................................................................... 648

      Ödeme Emri.......................................................................................... 648

      Satış Hazırlıkları.................................................................................... 648

 

      İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP SÜRECİ  TABLOSU 652

      İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İLAMLI Takip 658

      Takip Talebi.......................................................................................... 658

      İcra Emri............................................................................................... 658

      Satış Hazırlıkları.................................................................................... 658

      İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP SÜRECİ TABLOSU   664

      TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP        671

      Takip Talebi.......................................................................................... 671

      İcra Emri............................................................................................... 671

      TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ yolu ile İLAMLI TAKİP SÜRECİ TABLOSU........................................................................................... 674

      HACİZLİ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ............................ 678

      TAŞINIR MALLARIN SATILMASI................................................. 679

      TAŞINMAZ SATIŞINDA İZLENECEK YOL.................................. 681

      Taşınmaz Haczi .................................................................................... 681

      Süreç Açıklaması.................................................................................. 681

      TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ...................................................... 682

      TAŞINMAZ MALLARIN SATILMASI SÜRECİ TABLOSU.......... 682

      TAŞINMAZ MALLARIN SATILMASI ........................................... 683

      Satış Hazırlıkları.................................................................................... 683

¨   TAŞINMAZ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ.............................................. 689

¨   TAŞINMAZ TERİMLERİ.................................................................. 716

¨   KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ.................................... 721

 • Açıklama
  • Bu kitapta tüm taşınmaz satışlarıyla ilgili, Hacizli taşınmaz, İpotekli taşınmaz ile Ortaklığın giderilmesi (paydaşlığın giderilmesi) takiplerinde, taşınmazın satışında uygulama birliğinin sağlanması hususu etkin kılınmıştır.
   Kanunun değişen ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihler kitaba işlenmiş kitaptaki konular kendi içinde bir sıralamaya tabi tutulmuş öncelikle kanun maddesi ve bu kanun maddesiyle ilgili olarak uygulamanın nasıl yapılacağına dair açıklama yapılarak Yüksek Yargıtay kararlarıyla da güçlendirilmiştir. Taşınmaz satışından sonra paraların paylaştırılmasında kişilerin hak kaybına uğramaması için uygulamalardan örnekler verilmiştir.
   Her zaman olduğu gibi en büyük amacım siz değerli okuyucularımın doğru bilgiye zamanında ve süratle ulaşmasını sağlamaktır.

    

   İÇİNDEKİLER

   İCRA VE İFLÂS KANUNU

                                                                                         Madde No     Sayfa No

   Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar.............................. 45.............. 17

   Hususi hükümler................................................................... 73.............. 25

   Taşınmazlar hakkında............................................................ 91.............. 25

    

   1. Taşınmaz haczinin şümulü
   2. Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların

   mahfuz hakları

   III. İdare ve işletme............................................................. 92.............. 28

   Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı.............................. 93.............. 31

   İştirak halinde tasarruf edilen mallar...................................... 94.............. 31

    

   Hacze iştirak derecelerinin teşkili

   Hacze iştirak derecelerinin teşkili........................................ 100.............. 38

   Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın

   iştirak.................................................................................. 101.............. 49

   PARAYA ÇEVİRME

   1-Satış talebi

   Talep İçin Müddetler .......................................................... 106.............. 54

   Talep hakkı......................................................................... 107.............. 68

   Muvakkat haciz halinde....................................................... 108.............. 73

   Satışın tatili......................................................................... 109.............. 73

   Haczin kalkması.................................................................. 110.............. 73

   Hacizli TaşınmazIN satışı

   Satış müddeti....................................................................... 123.............. 79

   Artırma şartları

   1. Şartnamenin açık bulundurulması.................................... 124.............. 98
   2. Münderecatı.................................................................... 125............ 100

   Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar........... 126............ 104

   Ayrıca tebliğler................................................................... 127............ 114

   Mükellefiyetlerin listesi....................................................... 128............ 139

   Kıymet takdirine ilişkin şikâyet........................................ 128/a............ 152

   İhale.................................................................................... 129............ 162

   Ödeme usulü....................................................................... 130............ 185

   Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi............................ 131............ 194

   Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli

   ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm................. 132............ 195

   İhalenin feshi ve farkının tahsili........................................... 133............ 198

   İhalenin neticesi ve feshi..................................................... 134............ 209

   Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma............................ 135............ 261

   Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere

   uygulanması........................................................................ 136............ 273

   Aile yurtları......................................................................... 137............ 274

   Paranın paylaştırılması

   Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet

   ücreti................................................................................... 138............ 275

   İcra dairesinin tamamlama hacizleri..................................... 139............ 281

   SIRA CETVELİ

   Sıra cetveli.......................................................................... 140............ 282

   Cetvel suretlerinin tebliği.................................................... 141............ 292

   Cetvele itiraz....................................................................... 142............ 293

   Teminat karşılığı ödeme................................................... 142/a............ 321

   İpoteğin Paraya Çevrilmesi

   Takip talebi......................................................................... 148............ 323

   Adres gösterme zorunluluğu............................................. 148/a............ 368

   1. İcra emri.......................................................................... 149............ 374

   İcranın geri bırakılması..................................................... 149/a............ 433

   2 .Ödeme emri.................................................................. 149/b............ 440

   Ödeme emrine itiraz............................................................ 150............ 445

   İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri............................ 150/a............ 459

   Kiracılara haber verme..................................................... 150/b............ 465

   Tapu idaresine haber verme.............................................. 150/c............ 473

   Satış hazırlıkları............................................................... 150/d............ 479

   III. Müşterek Hükümler

   Paraya çevirme müddeti.................................................... 150/e............ 481

   Muvakkat rehin açığı belgesi............................................. 150/f............ 493

   Paraya çevirme usulü........................................................ 150/g............ 496

   Alacağın veya rehnin ilâmla tespit edilmiş olması............. 150/h............ 498

   Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi

   şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri

   teminen alınan ipotekler.................................................... 150/ı............ 500

   Paylaştırma.......................................................................... 151............ 529

   Rehin açığı belgesi.............................................................. 152............ 535

   İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya

   borcu almaktan İmtina......................................................... 153............ 542

   Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin

   gemilere uygulanması....................................................... 153/a............ 564

   Adi ve rehinli alacakların sırası .......................................... 206............ 568

   Sıralar arasındaki münasebet .............................................. 207............ 573

   PRATİK BİLGİLER

   ¨     ORTAKLIĞIN (PAYDAŞLIĞIN) GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) TAŞINMAZ SATIŞI 577

    

   ¨     İZALEİ ŞUYU SATIŞLARINDA SATIŞ HARÇ VE MASRAFLARI SATIN ALANIN ÖDEMESİ GEREKEN HARÇLAR................................................... 584

   ¨    sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu kanunu............................................................................................. 598

   ¨    İflas kararının ipoteğe ve taşınmaza (takip ile satışta) etkisi         601

   ¨     TAŞINMAZ SATIŞLARINDA İZLENECEK YOL.......................... 603

   ¨    TAŞINMAZIN SATIŞINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER 607

   • KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEN VE EDİLEMEYEN KARARLAR 609

   ¨     UYGULAMADA ÖRNEKLİ VE AÇIKLAMALI SIRA CETVELİ 614

   ¨     KATMA DEĞER VERGİSİ............................................................... 621

   ¨     REHNİN VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE TEMEL HUKUK KURALLARI 625

   ¨   Rehnin Paraya Çevrilmesinde İzlenecek Yol........... 626

         Takipte Taraflar .................................................................................... 626

         Takİp Açılışında Gereken Belgeler............................... 626

   1. İpotek akit tablosunun resmi örneği.................................................. 626
   2. Cari Hesap veya Kredi Sözleşmesi ve bunlara ilişkin mukavele Makbuz ve Belgeler 626
   3. İPÇ Ödeme Emrine Eklenecek Belgeler........................................... 627
   4. Rehnin paraya çevrilmesi takibini iflas yoluyla takibe Çeviremeyeceği 627

         İPOTEĞİN TÜRÜ .............................................................................. 627

         Üst Sınır İpoteği (Limit İpoteği)............................................................ 627

         Anapara İpoteği (Karz).......................................................................... 627

         İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE TAKİP ŞEKLİ.............. 634

         Yetki .................................................................................................... 634

         Kiracılara Haber Verme ........................................................................ 634

         Tapu İdaresine Haber Verme................................................................. 634

         Takibin Düşmesi................................................................................... 634

         GÜVENCENİN KAPSAMI................................................................ 634

         Anapara İpoteğinde............................................................................... 634

         Taşnır Rehninde.................................................................................... 635

         Limit İpoteğinde.................................................................................... 635

         Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde.... 635

         Alınması Gereken Harç Oranları........................................................... 635

         Borçlu Lehine İpotek Veren Üçüncü Şahısların Sorumluluğu................ 636

         Takip Dayanağı Olan İpotek Belgesinde İstenebilecek Olan Faiz Oranı. 637

         İPOTEĞİN BEDELİNİ ÖDEME....................................................... 638

         İade Edilmemiş Çek Yaprağı ve Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesi  638

         REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP 640

         Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi....................................................... 640

         Takip Talebi.......................................................................................... 640

         Ödeme Emri.......................................................................................... 641

         Ödeme Emrine İtiraz............................................................................. 641

         TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İLAMSIZ TAKİP SÜRECİ  TABLOSU  645

         İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip 648

         Takip Talebi.......................................................................................... 648

         Ödeme Emri.......................................................................................... 648

         Satış Hazırlıkları.................................................................................... 648

    

         İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP SÜRECİ  TABLOSU 652

         İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İLAMLI Takip 658

         Takip Talebi.......................................................................................... 658

         İcra Emri............................................................................................... 658

         Satış Hazırlıkları.................................................................................... 658

         İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP SÜRECİ TABLOSU   664

         TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP        671

         Takip Talebi.......................................................................................... 671

         İcra Emri............................................................................................... 671

         TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ yolu ile İLAMLI TAKİP SÜRECİ TABLOSU........................................................................................... 674

         HACİZLİ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ............................ 678

         TAŞINIR MALLARIN SATILMASI................................................. 679

         TAŞINMAZ SATIŞINDA İZLENECEK YOL.................................. 681

         Taşınmaz Haczi .................................................................................... 681

         Süreç Açıklaması.................................................................................. 681

         TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ...................................................... 682

         TAŞINMAZ MALLARIN SATILMASI SÜRECİ TABLOSU.......... 682

         TAŞINMAZ MALLARIN SATILMASI ........................................... 683

         Satış Hazırlıkları.................................................................................... 683

   ¨   TAŞINMAZ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ.............................................. 689

   ¨   TAŞINMAZ TERİMLERİ.................................................................. 716

   ¨   KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ.................................... 721

   Stok Kodu
   :
   9786257761130
   Boyut
   :
   16 x 23,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   732
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   7
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   Ivory
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,41   
   150,41   
   2
   78,21   
   156,43   
   3
   53,14   
   159,43   
   6
   27,07   
   162,44   
   9
   18,38   
   165,45   
   QNB Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,41   
   150,41   
   2
   78,21   
   156,43   
   3
   53,14   
   159,43   
   6
   27,07   
   162,44   
   9
   18,38   
   165,45   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,41   
   150,41   
   2
   78,21   
   156,43   
   3
   53,14   
   159,43   
   6
   27,07   
   162,44   
   9
   18,38   
   165,45   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,41   
   150,41   
   2
   78,21   
   156,43   
   3
   53,14   
   159,43   
   6
   27,07   
   162,44   
   9
   18,38   
   165,45   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,41   
   150,41   
   2
   78,21   
   156,43   
   3
   53,14   
   159,43   
   6
   27,07   
   162,44   
   9
   18,38   
   165,45   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,41   
   150,41   
   2
   78,21   
   156,43   
   3
   53,14   
   159,43   
   6
   27,07   
   162,44   
   9
   18,38   
   165,45   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,41   
   150,41   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat