Üyelik Koşulları

"Tarafınızla yapılan üyelik sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erene kadar tarafımızca elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur."

 

hukukavm.com KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, hukukavm.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. TARAFLAR

hukukavm.com adlı internet sitesinden (bundan böyle hukukavm.com olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamakta olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

 1. KULLANIM KOŞULLARI

2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR hukukavm.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır. 

2.2 Bu SİTE'de sunulan hizmetler Gürsel Mahallesi Bahçeler Caddesi İlknur Sokak No:8/A Kağıthane- İSTANBUL adresinde mukim PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. bundan böyle kısaca "PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş." olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve hukukavm.com’un yasal sahibi PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.’ye aittir. 

2.3 İşbu üyelik sözleşmesi PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak hukukavm.com’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve hukukavm.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

2.5 PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. hukukavm.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 1. TANIMLAR

3.1. ÜYE : PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. tarafından üyelikleri onaylanarak PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.) 

18 yaşından gün almış bireyler gerçek kimlik bilgileri ile hukukavm.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel kişilik bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin hukukavm.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı "ÜYE adı" iki farklı ÜYE’ye verilmez. hukukavm.com’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar. 

3.2. KULLANICI : Platon Hukuk Yayınları’na ait hukukavm.com sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 

3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.'ye SMS (kısa mesaj) göndermesi ile PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir. 

3.4. LİNK: hukukavm.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden hukukavm.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

3.5. İÇERİK: hukukavm.com sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: hukukavm.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 

3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, hukukavm.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

 1. HİZMETLERİN KAPSAMI

4.1. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.'nin, hukukavm.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle tüketici hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. hukukavm.com üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler. 

4.2. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.'nin hukukavm.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi hukukavm.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. adına ayıpsız olarak teslimidir. 

4.3. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş., hukukavm.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği hukukavm.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler. 

4.4. hukukavm.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. tarafından belirlenecek olan ve hukukavm.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş., bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin hukukavm.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, hukukavm.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, hukukavm.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler. 

5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, hukukavm.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır. 

5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, hukukavm.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

5.4. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş., üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, hukukavm.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.'nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

5.5. SİTE üzerinden, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.’nin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. hukukavm.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. 

5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

5.7. hukukavm.com internet sitesi yazılım ve tasarımı PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. hukukavm.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

5.8. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş., ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.’nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir. 

5.9. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş., hukukavm.com mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, hukukavm.com üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. hukukavm.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler hukukavm.com sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile hukukavm.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. hukukavm.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.'nin hukukavm.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. 

5.10. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş., işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve hukukavm.com kullanma koşulları ile hukukavm.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, hukukavm.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, hukukavm.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. hukukavm.com kullanımı ya da hukukavm.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-posta ile almayı kabul eder. 

5.11. hukukavm.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. çalışanlarının ve yöneticilerinin, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş., üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

5.12. hukukavm.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla hukukavm.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, hukukavm.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin hukukavm.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

5.13. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş., hukukavm.com üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, hukukavm.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.; PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. hizmetleri, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. bilgileri, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. telif haklarına tâbi çalışmaları, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. ticari markaları, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

5.15. Taraflar, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK 193. maddeye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş., hukukavm.com’a erişilmesi, hukukavm.com’un ya da hukukavm.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. hukukavm.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da hukukavm.com’un kullanılması ile PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.’nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER

PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş., KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle hukukavm.com’un tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler hukukavm.com tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, hukukavm.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına hukukavm.com ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.’nin bağlantılı organizasyonları ile paylaşılmasına, hukukavm.com ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

 1. DEVİR

PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş., işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. hukukavm.com, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da hukukavm.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle hukukavm.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

 1. MÜCBİR SEBEP

PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş., hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, hukukavm.com sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve hukukavm.com’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk hukukuna tabidir ve İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş.’nin, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 1. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini hukukavm.com sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. PLATON PLUS YAYINCILIK A.Ş. , dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek hukukavm.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Kapat