Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%11
Avukat Katibinin İcra ve İflas Hukukunda Uygulama Kitabı

Avukat Katibinin İcra ve İflas Hukukunda Uygulama Kitabı

Liste Fiyatı : 119,00TL
İndirimli Fiyat : 105,91TL
Kazancınız : 13,09TL
Taksitli fiyat : 9 x 12,94TL
Satış adedi : 117
9786257761123
366906
Avukat Katibinin İcra ve İflas Hukukunda Uygulama Kitabı
Avukat Katibinin İcra ve İflas Hukukunda Uygulama Kitabı
Platon Hukuk Yayınları
105.91

Pratik bilgilerden oluşan her yerde ve her zaman başucu kitabınız avukat kâtibinin İcra ve İflas Hukukunda Uygulama Kitabının ikinci basısının çok kısa sürede bitmesi üzerine üçüncü basısı hazır hale getirilmiştir.
Amacımız siz değerli okuyucularımızın, yoğun iş ortamında doğru bilgiye zamanında ve süratle ulaşmasını sağlamaktır. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bazı maddelerini değiştiren 28.02.2018 tarihli 7101 sayılı kanun ile 06.12.2018 tarihli 7155 sayılı kanun kitaba işlenmiştir.
İhtiyaç ve eksikliklerin neler olduğu hususu yapacağınız geri bildirimlerle bu kitabın daha da etkin olacağı inancındayım.

 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KONU

İCRA TAKİP İŞLEMLERİ

 

Başlarken.................................................................................................................................. 29

Avukat Kâtibi (çalışanı) kimdir?..................................................................................... 30

Avukat kâtiplerine ve stajyerlerine tebligat.............................................................. 30

Avukat kâtibinin yapacağı işler....................................................................................... 30

 

İCRA DAİRELERİ FAALİYETLERİ............................................................ 33

 • İcra Takip Şeması................................................................................................... 36
 • Cebri İcra Çeşitleri.................................................................................................. 38
 • İcra Organları........................................................................................................... 38
 • İcra Daireleri............................................................................................................. 39
 • İcra Mahkemesi....................................................................................................... 39

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 39

İcra Tutanakları...................................................................................... 40

Dosya Açılış Süreci................................................................................................................ 42

 • İcra Föy/ Esas Defteri No........................................................................................... 42
 • Harçlarla İlgili Tablolar............................................................................................... 44

Son Beş Yıla Ait Harçlar Tablosu..................................................................................... 45

 • Tahsil Harcı Yönünden......................................................................................... 45
 • Damga Vergisi Oranları........................................................................................ 48
 • Dosya Hesabi Yapılırken Harç Oranları........................................................ 50

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 51

 • Cezaevi Harcı Yönünden...................................................................................... 55
 • Damga Vergisi Yönünden.................................................................................... 56

TAKİP MASRAFLARI............................................................................... 59

 • Satış Gideri................................................................................................................. 59
 • Takip Gideri............................................................................................................... 59

 

 

 

İCRA HARÇ VE GİDERLERDEN SORUMLULUK....................................... 60

 • Adli Yardım............................................................................................................... 60

 

ŞİKÂYET.................................................................................................. 62

 • Şikâyet Ve Şartlar................................................................................................... 62
 • İtiraz İle Şikâyet Arasındaki Farklar.............................................................. 62

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 63

 • Süresiz Şikâyet......................................................................................................... 65
 • Şikâyet Üzerine Yapılacak Muameleler......................................................... 67

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 67

 MÜDDETLER BAŞLAMASI VE BİTMESİ.................................................. 68

 • Müddetlerin Değiştirilmemesi.......................................................................... 68

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 68

 

İcra tebliğleri................................................................................................................. 69

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 69

 • Tebligat Kanunu 21/2’inci Madde Uygulama Şekli................................. 69
 • Tebligat Kanunu 35’inci Madde Uygulama Şekli...................................... 69

 

İKİNCİ KONU

İLAMLARIN İCRASI

 

 1. Genel Olarak..................................................................................... 76

İlâm ve İlâm Niteliğindeki Belgeler....................................................... 77

 • İlam Mahiyetini Haiz Belgeler........................................................................... 78

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 78

 • Kefaletin Şekli.......................................................................................................... 79
 • Eşin rızası................................................................................................................... 81

 

1- Para ve Teminattan başka Borçlar Hakkında İlamların İcrası             83

Taşınır teslimi................................................................................................................. 83

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 83

İLAMLI İCRA (Madde 24-41............................................................................................ 83

NAFAKANIN SONA ERMESİ.............................................................................................. 84

 • Yardım nafakası....................................................................................................... 84
 • Yoksulluk nafakası................................................................................................. 84
 • İştirak nafakası........................................................................................................ 84
 • Boşanma veya ayrılık davası sırasında hükmolunan tedbir nafakası 85

 

İLÂMLI İCRA TAKİP SÜRECİ................................................................... 88

 • Çocuk Teslimi........................................................................................................... 88
 • Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası............................ 89

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 89

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman bulundurulması................................................................................. 90

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 91

 

Taşınmazın tahliye ve teslimi........................................................ 91

1 – Borçlunun Elinde İse................................................................................... 91

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 92

2 – Taşınmaz Üçüncü Şahıs Elinde İse....................................................... 92

 

BİR İŞİN yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar 93

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 93

 

Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İCRASI...... 94

-         İcra Emri Ve Muhtevası........................................................................................ 94

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 94

 • Avukat Çalışanın Sıklıkla Karşılaştığı İşlerden Biri İcranın Geri Bırakılmasına Dair İş Ve İşlemler 99
 • İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre............................................... 99

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 100

 • Mahkemeden Alınacak Örnek Şerhli Dilekçe........................................... 100

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 101

 • Örnek Teminat Mektubu................................................................................... 102

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 103

 • Teminat gerektirmeyen hâller....................................................................... 104
 • Başvurunun icraya etkisi.................................................................................. 104
 • Temyizin icraya etkisi........................................................................................ 104

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 105

 • Zamanaşımı............................................................................................................ 106

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 106

 • İcranın İadesi......................................................................................................... 106

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 107

Yetki Ve İtirazları................................................................................. 109

 • Genel yetkili mahkeme(HMK. Mad.6)......................................................... 109
 • Yetki sözleşmesi (HMK. Mad.17).................................................................. 111
 • İfa yeri (BK. Mad 89).......................................................................................... 112

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 113

 

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA SÜRELER................................................ 117

 • Şema açıklama....................................................................................................... 117

TATİLLER VE TALİKLER....................................................................... 119

 • Bütün Borçlular Hakkında............................................................................... 119
 • Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Halinde........................................ 119
 • Terekenin Borçlarında...................................................................................... 119

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 120

 • Takibi tereke hakkında devam ettirmek................................................... 120
 • Takibi mirasçılar hakkında devam ettirmek............................................ 120
 • Tutukluluk Ve Hükümlülük Halinde............................................................ 123

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 125

 • Askerlik Halinde................................................................................................... 125
 • Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde................................................................. 125

Talikin Müddetlerin Cereyanına Tesiri.............................................. 125

İcra tebliğleri.................................................................................. 125

 1. Genel Olarak........................................................................................................... 126

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 127

 1. Özel Olarak Düzenlenmiş Bazı Tebligat Usulleri.................................... 128
 • Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat 128
 • Yabancı Memlekette Türk Memurlarına Ve Askeri Şahıslara Tebligat 129

 

 

ÜÇÜNCÜ KONU

TAKİP TALEBİ

 

 • İcra tutanağı ve takip talebi............................................................................. 130
 • İbraz edilecek belgeler, ayrıca bildirilecek hususlar............................ 131
 • İcra tutanağının teselsülü................................................................................. 131

 

Takip talebi ve muhtevası............................................................ 132

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 133

 • 'nun 124. Maddesi (Taraf Değişikliği)............................................. 135

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 136

 • Site Yönetiminin Borçları nedeniyle başlatılan İcra Takibi................. 140
 • Alacaklının yabancı para alacaklarında takipten önce ve takipten sonra talep edeceği faiz 141
 • Vekâletnamenin aslını veya örneğini vermeyen vekile verilen kesin bir süre içinde vekâletnamesini getirmek şartıyla vekilin dava açmasına veya usul işlemleri yapmasına izin verilebilir. HMK 77. Maddesi..................................................................................................................... 142
 • Vekalet Pulu............................................................................................................ 143
 • Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması................................ 144
 • Vekilin azli ve istifasının şekli........................................................................ 144
 • Vekilin istifası........................................................................................................ 144

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 145

 • Kamulaştırma Alacaklarında Faiz Ve Vekâlet Ücreti............................. 146
 • 2577 Sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu............................................... 153
 • 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 36 ncı maddesi........................ 154

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 155

 • Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Türkiye’de Takip Açması........... 157
 • Takip Masrafları................................................................................................... 158

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 158

 • Dosya Açılışında Akış Çizelgesi...................................................................... 159
 • Tebligat İşlemleri Kesinleşme Süreci.......................................................... 160
 • Harç Masraf İşlemleri Süreci .......................................................................... 161
 • Alınması Gereken Masraf Miktarı................................................................. 162
 • Takip talebinde bulunmanın sonuçları...................................................... 162
 • Takip Hukuku Bakımından.............................................................................. 162
 • Maddi Hukuk Bakımından............................................................................... 162
 • İlamlı Takip Talebi Örneği............................................................................... 163
 • Adi Ortaklık Takip Talebi Örneği.................................................................. 164
 • İİK’ nun 153 Maddesi Gereğince İpoteğin Çözülmesi Talebi............ 165
 • İlamlı İcra Emri Örneği...................................................................................... 167

 

İLAMLI TAKİP....................................................................................... 169

 • Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkındaki Takipte İcra Emri Kesinleşme Süreci 169
 • Para ve teminat verilmesi Hakkındaki Takipte İcra Emri Kesinleşme Süreci 171

 

İLAMSIZ TAKİP..................................................................................... 173

 • 1-Genel Haciz Yoluyla Takip........................................................................... 173
 • 2-Ödeme emrinin tebliği................................................................................... 173

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 174

 • İlamsız Takip Talebi Örneği............................................................................ 175
 • İlamsız Takiplerde Ödeme Emri.................................................................... 176
 • Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri Kesinleşme Süreci............. 179

 İTİRAZ................................................................................................... 180

1 – Süresi ve şekli............................................................................. 180

 • Ödeme emrine itiraz........................................................................................... 181
 • İmzaya İtiraz......................................................................................................... 181
 • Borca İtiraz............................................................................................................ 181

-- - Tam itiraz......................................................................................................... 181

-- - Kısmî itiraz....................................................................................................... 181

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 182

2 – İtiraz sebepleri.......................................................................... 186

Ödeme Emrine İtiraz İle Şikâyet Arasındaki Farklar......................... 186

 • Ödeme emrine itiraz........................................................................................... 186
 • Şikâyet...................................................................................................................... 186

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 187

 • Gecikmiş itiraz....................................................................................................... 188
 • Süresinde yapılan itiraz.................................................................................... 188

DÖRDÜNCÜ KONU

HACİZ

 

 1. Genel Olarak................................................................................... 189
 • Muvakkat haciz (Madde 69/1)....................................................................... 189
 • Kesin haciz (Madde 78/1)................................................................................ 189
 • İlave Haciz (Madde 100/2).............................................................................. 189
 • Tamamlama haczi (Madde 139).................................................................... 189
 • İhtiyati haciz (Madde 257/1)......................................................................... 189
 1. Haczin yapılması............................................................................. 189

        Talep müddeti................................................................................. 191

 • İş Yeri Devredilmişse......................................................................................... 192
 • Borçlu ( Mesken Ya Da İşyerinde ) Bulunmazsa................................... 192
 • Haczedilecek Mal Bedeli Az İse...................................................................... 193
 • Malların Başkasına Ait Olduğu İddia Olunursa....................................... 193
 • Borçlunun Boşanması Halinde....................................................................... 194
 • Şirket Borcunda Şahıs Sorumluluğu............................................................ 194
 • Borca Ve İmzaya İtiraz Halinde..................................................................... 194
 • İcraya Yetki İtirazı............................................................................................... 195
 • Borç Aile Bireylerinden Birinin İse.............................................................. 195
 • Haczedilecek Mal Önceden Hacizli İse........................................................ 195
 • Şirketlerde Uygulanan Haciz........................................................................... 195
 • Sermaye Ve Şahıs Şirketlerinde Pay Haczi Ve Satışı............................. 195
 • Sermaye Ve Şahıs Şirketlerinde Hisse Haczi Ve Satışı İçin Şu Şekilde Bir Yol İzlenmelidir 196
 • Borçlunun Şirketteki Hissesinin Haczi....................................................... 197
 • Sermayesi Paylara bölünmüş Komandit Şirketler ve Anonim Şirketlerde     197
 • Hisse senedi çıkartılmış ise................................................................... 197
 • Hisse senedi çıkartılmamış ise............................................................. 197
 • LimiteD ŞirketlerDE................................................................................. 198
 • ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE................................................................................... 198
 1. . Kollektif Ve Komandit Şirketlerde.................................................... 198
 2. . Kooperatiflerde.......................................................................................... 199
 3. . Adi Ortaklık ................................................................................................. 199

UÇAK HACZİ:......................................................................................... 200

Haciz Şekli..................................................................................................................... 200

Satış Şekli...................................................................................................................... 200

 

GEMİ HACZİ........................................................................................... 200

 • Seferden Men Kararları................................................................................. 201
 • İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar................................................ 201
 • Marka – Patent Haczi ve Rehin................................................................... 202
 • Araçların Tescilleri.......................................................................................... 202

İŞ KANUNU ........................................................................................... 202

 • Haciz........................................................................................................................ 202
 • Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hak edişlerinden ücret kesme yükümlülüğü             202

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GEMİ SİCİL DAİRESİ BULUNAN YERLER.............................................. 203

 • İcra Takibine Konu Taşıtların Gümrük Kapılarından Giriş Çıkışının Engellenmesi İle İlgili İşlemler 203

 

GÜMRÜK Depolarındaki Eşya ve araç HACZİ.............................. 204

 1. Haczin Konusu................................................................................ 206
 2. Genel Olarak.................................................................................................................. 206
 3. Haczedilmeyen Mal, Hak ve Alacaklar................................................................ 206
 • Haczi caiz olmayan mallar ve haklar...................................................... 207
 • Kısmen haczi caiz olan şeyler................................................................... 209

Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 209

 1. Haczin Hüküm ve Sonuçları........................................................... 210
 • Taşınır mallarda haczin neticeleri............................................................. 211

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri.................................................. 211

1– Taşınırlar hakkında........................................................................ 211

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi.................... 213

 • 5237 Sayılı TCK m. 289 - Muhafaza görevini kötüye kullanma..... 216

2 – Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında... 217

Uygulamada önem arz eden hususlar................................................. 218

 • Hacizde İstihkak İddiasının Bildirilmesi.................................................... 221
 • Hacizden Sonra İstihkak İddiasının Bildirilmesi.................................... 221
 • İstihkak İddiasına İtiraz.................................................................................... 222
 • İstihkak İddiasına İtiraz Olmaması.............................................................. 222
 • İcra Mahkemesince Takibin Ertelenmesine Karar verilmesi........... 222
 • İcra Mahkemesince Takibin Devamına karar verilmesi..................... 222
 • Malı Borçlu ile Üçüncü Şahsın Birlikte Elde Bulundurmaları........... 222
 • Üçüncü Kişinin Doğrudan İcra Mahkemesine İstihkak Davası Açması 223
 • İcra Mahkemesince İstihkak Davasının Reddine Karar Verilmesi. 223
 • İcra Mahkemesince İstihkak Davasının Kabulüne Karar Verilmesi 223
 • Üçüncü şahıs elinde haczedilen mal hakkında istihkak davası (İİK m. 99) 223
 • Alacaklının Üçüncü Şahıs Aleyhine Açtığı Davanın Reddi................. 224
 • Üçüncü Şahıs Aleyhine Açılan Davanın Kabulü...................................... 224
 • Mülkiyeti Muhafaza ile satış............................................................................ 224
 • Alıcının alacaklılarının satılan üzerinde haciz koydurmaları........... 225
 • Bedel Ödenmişse.................................................................................................. 225
 • Bedel Ödenmemişse........................................................................................... 225
 • Satıcının alacaklılarının satılan üzerinde haciz koydurmaları......... 225

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 225

 

 BEŞİNCİ KONU

HACZE İŞTİRAK

 

Hacze İştirak......................................................................................... 228

Konuya ilişkin yasal düzenlemeler............................................................................. 228

Hacze iştirak derecelerinin teşkili............................................................................... 228

Hacze İştirak......................................................................................................................... 229

 • Takipli İştirak........................................................................................................ 229
 • Takipsiz (İmtiyazlı) İştirak.............................................................................. 229

Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak........................... 229

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 230

 

 

ALTINCI KONU

SATIŞ

 

 1. Genel Olarak................................................................................... 232

Konuya ilişkin yasal düzenlemeler......................................................................... 233

Paraya çevirme........................................................................................................... 233

1 -   Satış talebi............................................................................................................... 233

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar............................................... 234

 • Haczin kalkması.................................................................................................... 236

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar............................................... 236

 

Taksitle ödeme................................................................................. 238

 • Taahhütname Örneği.......................................................................................... 238

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar............................................... 240

 1. Taşınırların Satışı........................................................................... 240

2 – Taşınırların satışı................................................................................................. 241

 • Müddetler................................................................................................................ 241
 • Vaktinden evvel satış.......................................................................................... 241
 • Artırma hazırlık tedbirleri............................................................................... 241
 • Taşınır Mallarda Açık Artırma Satışında Elektronik Ortamda Teklif Verme 242
 • Ödeme Yerine Alacakların Devri................................................................... 243
 • Paraya çevirmenin diğer tarzı. İştirak halinde mülkiyet hisseleri 245

 

Satış müddeti.................................................................................... 246

 • İpotekli Ve Hacizli Taşınmazın Satış İşlemleri........................................ 247
 • Bankalar Ve TMSF İle Varlık Yönetim Şirketlerinin KDV İstisnasına İlişkin Farklar 252
 • Satılacak Malın Cinsi Açısından Farklar..................................................... 253
 • Satın Alan Kişi Açısından Farklar.................................................................. 253
 • İstisna Tutarı Açısından Farklar.................................................................... 253
 • İzale’i Şüyu Satışlarında Satış Harç Ve Masrafları................................. 253

--- Satın Alanın Ödemesi Gereken Harçlar................................................. 253

 • İzale’i şüyu (ortaklığın giderilmesi) ilamına göre yapılan işlemler 254
 • Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları Ve İlgililere İhtar........................... 255
 • Taşınmaz Mallarda Açık Artırma Satışında Elektronik Ortamda Teklif Verme 256

 

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE İZLENECEK YOL........................... 258

 • Takipte Taraflar.................................................................................................... 258
 • Takip Açılışında Gereken Belgeler............................................................... 259

 İPOTEĞİN TÜRÜ.................................................................................... 260

 • Üst Sınır İpoteği (Limit İpoteği).................................................................... 260
 • Anapara İpoteği (Karz)...................................................................................... 260

 

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE TAKİP ŞEKLİ............................. 260

YETKİ.................................................................................................... 260

 • Kiracılara Haber Verme.................................................................................... 261
 • Tapu İdaresine Haber Verme.......................................................................... 261
 • Takibin Düşmesi................................................................................................... 261

 

Güvencenin kapsamı........................................................................ 261

 • Anapara İpoteğinde............................................................................................ 261
 • Taşınır Rehininde................................................................................................ 261
 • Limit İpoteğinde................................................................................................... 262

Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takiplerde................................. 262

 • Alınması Gereken Harç Oranları................................................................... 262

Borçlu Lehine İpotek Veren Üçüncü Şahısların Sorumluluğu .......... 262

 • Takip Dayanağı Olan İpotek Belgesinde Faizin Oranı Konusunda Bir Hüküm Bulunmaması Halinde İstenebilecek Olan Faiz Oranları................................................................... 264
 • İpotek Bedelini Ödeme ..................................................................................... 265
 • İade Edilmemiş Çek Yaprağı Ve Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesi 266

 

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP................................. 267

 • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip.................................. 267

 

TAŞINIR REHNININ PARAYA ÇEVRILMESI YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP 268

 • Takip Talebi............................................................................................................ 268
 • Ödeme Emri............................................................................................................ 268
 • Ödeme Emrine İtiraz.......................................................................................... 268
 • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Kesinleşme Süreci İlamsız Takip 272
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler............................................. 275
 • Satış Hazırlıkları................................................................................................... 275

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip................. 276

 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip Örneği................ 278
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Ödeme Emri................. 279
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip Süreci................. 281

 

İp0teğin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler....................... 282

 • 150/C Şerhinin Tapuya İşlenmesi Talebi.................................................. 282
 • Taşınmazın Satışı Talebi................................................................................... 286

 

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip................... 287

 • Takip Talebi............................................................................................................ 287
 • İcra Emri.................................................................................................................. 287
 • Satış Hazırlıkları................................................................................................... 287
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Örneği................... 288
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri....................... 289
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takipte Kesinleşme Süreci 291
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Süreci.................... 293
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler.......................................... 294
 • 150/C Şerhinin Tapuya İşlenmesi Talebi.................................................. 295
 • İpotekli taşınmazın satışı talebi..................................................................... 299

 

Taşınır rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip.. 300

 • Takip Talebi............................................................................................................ 300
 • İcra Emri.................................................................................................................. 300
 • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Örneği.. 301
 • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takipte İcra Emri 302
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Kesinleşme Süreci .......... 304
 • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Süreci... 305

-         Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler 307

 • Satış Hazırlıkları................................................................................................... 307

 

TAŞINIR MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ.......................................... 309

 • Taşınır Malların Satılması Süreci.................................................................. 310
 • Taşınır Malların Satılması İle İlgili Talepler............................................. 310

 

TALEP ÖRNEĞİ...................................................................................... 310

 • Satış hazırlıkları.................................................................................................... 311
 • Taşınmaz Malların Satılması İşlemleri....................................................... 312
 • Taşınmaz Haczi..................................................................................................... 312
 • Taşınmaz Malların Satılması Süreci............................................................. 313
 • Taşınmaz Malların Satılması İle İlgili Talepler........................................ 314

 

Satış hazırlıkları............................................................................ 314

 • Taşınmazın Haczi Talebi................................................................................... 314
 • Haczin Borçlu/Lara Tebliği Talebi (103).................................................. 315
 • Kıymet Takdirinin Yapılması Talebi............................................................ 315
 • Kıymet Takdirinin Tebliği................................................................................ 315
 • Taşınmazın Satışı Talebi................................................................................... 316

 

YEDİNCİ KONU

KAMBİYO SENETLERİ

     

 • Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip Süreci...................... 317
 • Takip Talebi............................................................................................................ 317
 • Ödeme Emri Ve Kesinleşmesi......................................................................... 319
 • Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takip Talebi Örneği (İhtiyati Haciz Talepli).......................................................... 320
 • Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak -Yabancı Para Borcu Nedeniyle- Takip Talebi Örneği............................................. 322
 • Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takipte Ödeme Emri Örneği 323
 • Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri Kesinleşme Süreci 326
 • Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet)................ 328
 • Takibin Kabulü Şartları..................................................................................... 328

 

BONODA (EMRE MUHARER SENET) GEÇERLİLİK ŞEKİL ŞARTLARI... 329

 • Zorunlu (Kesin)  Şekil Şartları....................................................................... 329
 • Alternatif Zorunlu (Mecburi) Şekil Şartı.................................................... 329
 • İsteğe Bağlı Şartlar.............................................................................................. 329
 • Bono Ve Çekte Taraflar...................................................................................... 329
 • Bono (Emre Muharrer Senet) Zorunlu Unsurlar................................... 331
 • Bono’nun Zorunlu Şekil Şarlarındaki Eksiklik........................................ 332
 • Alternatif Zorunlu (Mecburi) Şekil Şartı Eksiklik.................................. 333
 • Bonoda Ciro............................................................................................................ 335
 • Cironun Çeşitleri.................................................................................................. 337

 

 ÇEKTE GEÇERLİLİK ŞARTLARI............................................................ 342

 • Zorunlu (Kesin) Şekil Şartları........................................................................ 342
 • Alternatif Zorunlu (Mecburi Şekil Şartları).............................................. 342
 • Çekte Zorunlu Unsurlar..................................................................................... 343
 • Çekte Devir............................................................................................................. 345
 • Çekte Müracaat Borçluları............................................................................... 346
 • Bonoda Müracaat Borçluları........................................................................... 347
 • Müracaat Hakkının Kapsamı........................................................................... 347

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip Süreci...................... 348

 • Takip Talebi............................................................................................................ 349
 • Ödeme Emri ve Kesinleşmesi......................................................................... 350

SEKİZİNCİ KONU

KİRALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

 

 1. Genel Olarak................................................................................... 352
 2. Kira Bedeli Alacağına Dayanan Kiralananın İlâmsız Tahliyesi.... 352
 • Adi kira ve hâsılat kiraları için ödeme emri kesinleşme süreci....... 354
 1. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Kiralananın İlâmsız Tahliyesi 355
 • Adi kira ve hâsılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti........ 357
 • İtiraz etmemenin sonuçları............................................................................. 358
 • İtiraz ve kaldırılması usulü.............................................................................. 358
 • Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye....................................................... 358
 • Hapis hakkı için defter yapılması.................................................................. 359

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HAPİS HAKKI.................................... 359

 • Mukavelename ile kiralanan taşınmazın tahliyesi................................ 360

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 361

Yazılı Sözleşme İle Kiralanan Taşınmazın Kira Süresi Bitmesi Durumunda Tahliye Emri         370

 

DOKUZUNCU KONU

İHTİYATİ HACİZ

 

I.     Genel Bilgiler ve Hukukî Niteliği................................................... 371

II.   Şartları............................................................................................ 371

 • İhtiyati haciz şartları.......................................................................................... 372

Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 373

 • İhtiyati hacizde teminat.................................................................................... 374

III. Görevli ve Yetkili Merci.................................................................. 374

IV. İhtiyati Haciz Taleplerinin İncelenmesi........................................ 374

İhtiyati haciz kararı............................................................................................... 375

Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 375

 • İcrai hacizlere iştirak.......................................................................................... 376

Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 377

V.    İhtiyati Haciz Kararının Üzerine Yapılması Gereken İşlemler.... 377

 • İhtiyati haciz kararının icrası.......................................................................... 378

Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 378

 • Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği.................................................... 379
 • İhtiyati haczi tamamlayan merasim............................................................ 379

Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 379

VI.  İhtiyati Haciz Talepleri Hakkında Verilen Kararlara Karşı Başvuru Yolları 380

 • İhtiyatî haciz kararına itiraz ve temyiz....................................................... 381

Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 382

VII. Haksız İhtiyati Hacizden Doğan Tazminat Davası........................ 384

 • İhtiyati Haciz (Mad. 257-- 268)...................................................................... 385

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 389

 • İhtiyaten Haczedilen Mallara İştirak Usulleri (Madde 268).............. 389

İhtiyatı Haczin İhtiyati Tedbir’den Farkı: (m.257-268)........ 396

 

ONUNCU KONUİFLAS YOLUYLA TAKİP I – YETKİ................................................................................................ 403

İflas takiplerinde yetkili merci................................................ 403

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 403

 • İflas............................................................................................................................. 403
 • İflas İşlemleri......................................................................................................... 403
 • İflas Tasfiyesinin Tatili...................................................................................... 406
 • Basit Tasfiye........................................................................................................... 406
 • Adi Tasfiye Ve İflasın Açılmasının İlanı...................................................... 406

 

Pratİk bİlgİler

 

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN......................................... 411

KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEN VE EDİLEMEYEN KARARLAR............ 421

 • İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar......................................... 421

 

 • Kesinleşmeden İcra Edilemeyen Kararlar................................................ 421
 • İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Olmayan Kararlar............................ 425

 

İNFAZ HUKUKUNDA KISA BİLGİLER.................................................... 428

 • Brüt İşçilik Alacaklarının Netleştirilmesi.................................................. 437

 

TAŞINMAZ SATIŞINDA İZLENECEK YOL.............................................. 440

SIRA CETVELİ........................................................................................ 443

 • İmtiyazlı İştirak..................................................................................................... 444
 • İmtiyazsız İştirak.................................................................................................. 444
 • Garameten Paylaştırma..................................................................................... 446

 

YURT DIŞI TEBLİGAT İŞLEMLERİ........................................................ 448

 1. Tebligat talebinde.......................................................................... 448
 2. İstinabe talebinde........................................................................... 450
 • Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat........................... 452
 • Yurt Dışında Bulunan Türk Memurlarına Ve Askerî Şahıslara Tebligat 453
 • Tebliğ Evrakının Tanziminde Uyulması Gereken Hususlar.............. 453

Yabancı Devlet İle Türkiye Arasında İki Taraflı Adlî Yardımlaşma Anlaşması Bulunması Halinde Tebligat Ve İstinabe Usulü................................................................... 454

I-    Türkiye’de Bulunan Yabancı Devlet Diplomatik Temsilcilerine Tebligat Usulü              455

II-  Türkiye’de Yabancı Devlet Temsilciliklerinde Çalışan Türk Vatandaşlarına Tebligat Usulü     456

 

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI.................................................... 457

 • Taşınmaz Ve Taşınmaz Niteliği Taşıyan Mal Ve Hakların Satışında Katma Değer Vergisi Uygulaması 461
 • Uygulamada Ortaya Çıkan Tereddütlerle İlgili Açıklamalar............. 462
 • Müzayede Yoluyla Yapılan Taşınmaz Satışları........................................ 462
 • Şirkete Ait Tapuda Konut Olarak Geçen Gayrimenkulün Fiilen İşyeri Olarak Kullanılması Nedeniyle Satışında KDV Oranı........................................................................................... 465
 • İcrada Hisse Senedi Satışı................................................................................. 466

 

 

FAİZ....................................................................................................... 467

 • Alacak Kalemlerine Göre Faiz Türü Ve Oranları.................................... 469

 

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NA GÖRE HARÇTAN MUAF OLAN VE OLMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR........................................................................................ 481

 

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA GÖRE RESMİ DAİRELER ADINA TAHSİL EDİLİP ŞAHISLARA ÖDENEN PARALARDAN %o 7,59 DAMGA VERGİSİ ALINMASI VE ALINMAMASI GEREKEN İDARELER        486

 • Açıklama
  • Pratik bilgilerden oluşan her yerde ve her zaman başucu kitabınız avukat kâtibinin İcra ve İflas Hukukunda Uygulama Kitabının ikinci basısının çok kısa sürede bitmesi üzerine üçüncü basısı hazır hale getirilmiştir.
   Amacımız siz değerli okuyucularımızın, yoğun iş ortamında doğru bilgiye zamanında ve süratle ulaşmasını sağlamaktır. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bazı maddelerini değiştiren 28.02.2018 tarihli 7101 sayılı kanun ile 06.12.2018 tarihli 7155 sayılı kanun kitaba işlenmiştir.
   İhtiyaç ve eksikliklerin neler olduğu hususu yapacağınız geri bildirimlerle bu kitabın daha da etkin olacağı inancındayım.

    

   İÇİNDEKİLER

    

   BİRİNCİ KONU

   İCRA TAKİP İŞLEMLERİ

    

   Başlarken.................................................................................................................................. 29

   Avukat Kâtibi (çalışanı) kimdir?..................................................................................... 30

   Avukat kâtiplerine ve stajyerlerine tebligat.............................................................. 30

   Avukat kâtibinin yapacağı işler....................................................................................... 30

    

   İCRA DAİRELERİ FAALİYETLERİ............................................................ 33

   • İcra Takip Şeması................................................................................................... 36
   • Cebri İcra Çeşitleri.................................................................................................. 38
   • İcra Organları........................................................................................................... 38
   • İcra Daireleri............................................................................................................. 39
   • İcra Mahkemesi....................................................................................................... 39

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 39

   İcra Tutanakları...................................................................................... 40

   Dosya Açılış Süreci................................................................................................................ 42

   • İcra Föy/ Esas Defteri No........................................................................................... 42
   • Harçlarla İlgili Tablolar............................................................................................... 44

   Son Beş Yıla Ait Harçlar Tablosu..................................................................................... 45

   • Tahsil Harcı Yönünden......................................................................................... 45
   • Damga Vergisi Oranları........................................................................................ 48
   • Dosya Hesabi Yapılırken Harç Oranları........................................................ 50

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 51

   • Cezaevi Harcı Yönünden...................................................................................... 55
   • Damga Vergisi Yönünden.................................................................................... 56

   TAKİP MASRAFLARI............................................................................... 59

   • Satış Gideri................................................................................................................. 59
   • Takip Gideri............................................................................................................... 59

    

    

    

   İCRA HARÇ VE GİDERLERDEN SORUMLULUK....................................... 60

   • Adli Yardım............................................................................................................... 60

    

   ŞİKÂYET.................................................................................................. 62

   • Şikâyet Ve Şartlar................................................................................................... 62
   • İtiraz İle Şikâyet Arasındaki Farklar.............................................................. 62

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 63

   • Süresiz Şikâyet......................................................................................................... 65
   • Şikâyet Üzerine Yapılacak Muameleler......................................................... 67

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 67

    MÜDDETLER BAŞLAMASI VE BİTMESİ.................................................. 68

   • Müddetlerin Değiştirilmemesi.......................................................................... 68

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 68

    

   İcra tebliğleri................................................................................................................. 69

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 69

   • Tebligat Kanunu 21/2’inci Madde Uygulama Şekli................................. 69
   • Tebligat Kanunu 35’inci Madde Uygulama Şekli...................................... 69

    

   İKİNCİ KONU

   İLAMLARIN İCRASI

    

   1. Genel Olarak..................................................................................... 76

   İlâm ve İlâm Niteliğindeki Belgeler....................................................... 77

   • İlam Mahiyetini Haiz Belgeler........................................................................... 78

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 78

   • Kefaletin Şekli.......................................................................................................... 79
   • Eşin rızası................................................................................................................... 81

    

   1- Para ve Teminattan başka Borçlar Hakkında İlamların İcrası             83

   Taşınır teslimi................................................................................................................. 83

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 83

   İLAMLI İCRA (Madde 24-41............................................................................................ 83

   NAFAKANIN SONA ERMESİ.............................................................................................. 84

   • Yardım nafakası....................................................................................................... 84
   • Yoksulluk nafakası................................................................................................. 84
   • İştirak nafakası........................................................................................................ 84
   • Boşanma veya ayrılık davası sırasında hükmolunan tedbir nafakası 85

    

   İLÂMLI İCRA TAKİP SÜRECİ................................................................... 88

   • Çocuk Teslimi........................................................................................................... 88
   • Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası............................ 89

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 89

   Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman bulundurulması................................................................................. 90

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 91

    

   Taşınmazın tahliye ve teslimi........................................................ 91

   1 – Borçlunun Elinde İse................................................................................... 91

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 92

   2 – Taşınmaz Üçüncü Şahıs Elinde İse....................................................... 92

    

   BİR İŞİN yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar 93

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 93

    

   Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İCRASI...... 94

   -         İcra Emri Ve Muhtevası........................................................................................ 94

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................... 94

   • Avukat Çalışanın Sıklıkla Karşılaştığı İşlerden Biri İcranın Geri Bırakılmasına Dair İş Ve İşlemler 99
   • İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre............................................... 99

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 100

   • Mahkemeden Alınacak Örnek Şerhli Dilekçe........................................... 100

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 101

   • Örnek Teminat Mektubu................................................................................... 102

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 103

   • Teminat gerektirmeyen hâller....................................................................... 104
   • Başvurunun icraya etkisi.................................................................................. 104
   • Temyizin icraya etkisi........................................................................................ 104

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 105

   • Zamanaşımı............................................................................................................ 106

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 106

   • İcranın İadesi......................................................................................................... 106

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 107

   Yetki Ve İtirazları................................................................................. 109

   • Genel yetkili mahkeme(HMK. Mad.6)......................................................... 109
   • Yetki sözleşmesi (HMK. Mad.17).................................................................. 111
   • İfa yeri (BK. Mad 89).......................................................................................... 112

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 113

    

   İCRA VE İFLAS KANUNUNDA SÜRELER................................................ 117

   • Şema açıklama....................................................................................................... 117

   TATİLLER VE TALİKLER....................................................................... 119

   • Bütün Borçlular Hakkında............................................................................... 119
   • Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Halinde........................................ 119
   • Terekenin Borçlarında...................................................................................... 119

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 120

   • Takibi tereke hakkında devam ettirmek................................................... 120
   • Takibi mirasçılar hakkında devam ettirmek............................................ 120
   • Tutukluluk Ve Hükümlülük Halinde............................................................ 123

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 125

   • Askerlik Halinde................................................................................................... 125
   • Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde................................................................. 125

   Talikin Müddetlerin Cereyanına Tesiri.............................................. 125

   İcra tebliğleri.................................................................................. 125

   1. Genel Olarak........................................................................................................... 126

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 127

   1. Özel Olarak Düzenlenmiş Bazı Tebligat Usulleri.................................... 128
   • Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat 128
   • Yabancı Memlekette Türk Memurlarına Ve Askeri Şahıslara Tebligat 129

    

    

   ÜÇÜNCÜ KONU

   TAKİP TALEBİ

    

   • İcra tutanağı ve takip talebi............................................................................. 130
   • İbraz edilecek belgeler, ayrıca bildirilecek hususlar............................ 131
   • İcra tutanağının teselsülü................................................................................. 131

    

   Takip talebi ve muhtevası............................................................ 132

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 133

   • 'nun 124. Maddesi (Taraf Değişikliği)............................................. 135

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 136

   • Site Yönetiminin Borçları nedeniyle başlatılan İcra Takibi................. 140
   • Alacaklının yabancı para alacaklarında takipten önce ve takipten sonra talep edeceği faiz 141
   • Vekâletnamenin aslını veya örneğini vermeyen vekile verilen kesin bir süre içinde vekâletnamesini getirmek şartıyla vekilin dava açmasına veya usul işlemleri yapmasına izin verilebilir. HMK 77. Maddesi..................................................................................................................... 142
   • Vekalet Pulu............................................................................................................ 143
   • Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması................................ 144
   • Vekilin azli ve istifasının şekli........................................................................ 144
   • Vekilin istifası........................................................................................................ 144

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 145

   • Kamulaştırma Alacaklarında Faiz Ve Vekâlet Ücreti............................. 146
   • 2577 Sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu............................................... 153
   • 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 36 ncı maddesi........................ 154

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 155

   • Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Türkiye’de Takip Açması........... 157
   • Takip Masrafları................................................................................................... 158

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 158

   • Dosya Açılışında Akış Çizelgesi...................................................................... 159
   • Tebligat İşlemleri Kesinleşme Süreci.......................................................... 160
   • Harç Masraf İşlemleri Süreci .......................................................................... 161
   • Alınması Gereken Masraf Miktarı................................................................. 162
   • Takip talebinde bulunmanın sonuçları...................................................... 162
   • Takip Hukuku Bakımından.............................................................................. 162
   • Maddi Hukuk Bakımından............................................................................... 162
   • İlamlı Takip Talebi Örneği............................................................................... 163
   • Adi Ortaklık Takip Talebi Örneği.................................................................. 164
   • İİK’ nun 153 Maddesi Gereğince İpoteğin Çözülmesi Talebi............ 165
   • İlamlı İcra Emri Örneği...................................................................................... 167

    

   İLAMLI TAKİP....................................................................................... 169

   • Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkındaki Takipte İcra Emri Kesinleşme Süreci 169
   • Para ve teminat verilmesi Hakkındaki Takipte İcra Emri Kesinleşme Süreci 171

    

   İLAMSIZ TAKİP..................................................................................... 173

   • 1-Genel Haciz Yoluyla Takip........................................................................... 173
   • 2-Ödeme emrinin tebliği................................................................................... 173

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 174

   • İlamsız Takip Talebi Örneği............................................................................ 175
   • İlamsız Takiplerde Ödeme Emri.................................................................... 176
   • Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri Kesinleşme Süreci............. 179

    İTİRAZ................................................................................................... 180

   1 – Süresi ve şekli............................................................................. 180

   • Ödeme emrine itiraz........................................................................................... 181
   • İmzaya İtiraz......................................................................................................... 181
   • Borca İtiraz............................................................................................................ 181

   -- - Tam itiraz......................................................................................................... 181

   -- - Kısmî itiraz....................................................................................................... 181

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 182

   2 – İtiraz sebepleri.......................................................................... 186

   Ödeme Emrine İtiraz İle Şikâyet Arasındaki Farklar......................... 186

   • Ödeme emrine itiraz........................................................................................... 186
   • Şikâyet...................................................................................................................... 186

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 187

   • Gecikmiş itiraz....................................................................................................... 188
   • Süresinde yapılan itiraz.................................................................................... 188

   DÖRDÜNCÜ KONU

   HACİZ

    

   1. Genel Olarak................................................................................... 189
   • Muvakkat haciz (Madde 69/1)....................................................................... 189
   • Kesin haciz (Madde 78/1)................................................................................ 189
   • İlave Haciz (Madde 100/2).............................................................................. 189
   • Tamamlama haczi (Madde 139).................................................................... 189
   • İhtiyati haciz (Madde 257/1)......................................................................... 189
   1. Haczin yapılması............................................................................. 189

           Talep müddeti................................................................................. 191

   • İş Yeri Devredilmişse......................................................................................... 192
   • Borçlu ( Mesken Ya Da İşyerinde ) Bulunmazsa................................... 192
   • Haczedilecek Mal Bedeli Az İse...................................................................... 193
   • Malların Başkasına Ait Olduğu İddia Olunursa....................................... 193
   • Borçlunun Boşanması Halinde....................................................................... 194
   • Şirket Borcunda Şahıs Sorumluluğu............................................................ 194
   • Borca Ve İmzaya İtiraz Halinde..................................................................... 194
   • İcraya Yetki İtirazı............................................................................................... 195
   • Borç Aile Bireylerinden Birinin İse.............................................................. 195
   • Haczedilecek Mal Önceden Hacizli İse........................................................ 195
   • Şirketlerde Uygulanan Haciz........................................................................... 195
   • Sermaye Ve Şahıs Şirketlerinde Pay Haczi Ve Satışı............................. 195
   • Sermaye Ve Şahıs Şirketlerinde Hisse Haczi Ve Satışı İçin Şu Şekilde Bir Yol İzlenmelidir 196
   • Borçlunun Şirketteki Hissesinin Haczi....................................................... 197
   • Sermayesi Paylara bölünmüş Komandit Şirketler ve Anonim Şirketlerde     197
   • Hisse senedi çıkartılmış ise................................................................... 197
   • Hisse senedi çıkartılmamış ise............................................................. 197
   • LimiteD ŞirketlerDE................................................................................. 198
   • ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE................................................................................... 198
   1. . Kollektif Ve Komandit Şirketlerde.................................................... 198
   2. . Kooperatiflerde.......................................................................................... 199
   3. . Adi Ortaklık ................................................................................................. 199

   UÇAK HACZİ:......................................................................................... 200

   Haciz Şekli..................................................................................................................... 200

   Satış Şekli...................................................................................................................... 200

    

   GEMİ HACZİ........................................................................................... 200

   • Seferden Men Kararları................................................................................. 201
   • İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar................................................ 201
   • Marka – Patent Haczi ve Rehin................................................................... 202
   • Araçların Tescilleri.......................................................................................... 202

   İŞ KANUNU ........................................................................................... 202

   • Haciz........................................................................................................................ 202
   • Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hak edişlerinden ücret kesme yükümlülüğü             202

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GEMİ SİCİL DAİRESİ BULUNAN YERLER.............................................. 203

   • İcra Takibine Konu Taşıtların Gümrük Kapılarından Giriş Çıkışının Engellenmesi İle İlgili İşlemler 203

    

   GÜMRÜK Depolarındaki Eşya ve araç HACZİ.............................. 204

   1. Haczin Konusu................................................................................ 206
   2. Genel Olarak.................................................................................................................. 206
   3. Haczedilmeyen Mal, Hak ve Alacaklar................................................................ 206
   • Haczi caiz olmayan mallar ve haklar...................................................... 207
   • Kısmen haczi caiz olan şeyler................................................................... 209

   Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 209

   1. Haczin Hüküm ve Sonuçları........................................................... 210
   • Taşınır mallarda haczin neticeleri............................................................. 211

   Mahcuz malları muhafaza tedbirleri.................................................. 211

   1– Taşınırlar hakkında........................................................................ 211

   Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi.................... 213

   • 5237 Sayılı TCK m. 289 - Muhafaza görevini kötüye kullanma..... 216

   2 – Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında... 217

   Uygulamada önem arz eden hususlar................................................. 218

   • Hacizde İstihkak İddiasının Bildirilmesi.................................................... 221
   • Hacizden Sonra İstihkak İddiasının Bildirilmesi.................................... 221
   • İstihkak İddiasına İtiraz.................................................................................... 222
   • İstihkak İddiasına İtiraz Olmaması.............................................................. 222
   • İcra Mahkemesince Takibin Ertelenmesine Karar verilmesi........... 222
   • İcra Mahkemesince Takibin Devamına karar verilmesi..................... 222
   • Malı Borçlu ile Üçüncü Şahsın Birlikte Elde Bulundurmaları........... 222
   • Üçüncü Kişinin Doğrudan İcra Mahkemesine İstihkak Davası Açması 223
   • İcra Mahkemesince İstihkak Davasının Reddine Karar Verilmesi. 223
   • İcra Mahkemesince İstihkak Davasının Kabulüne Karar Verilmesi 223
   • Üçüncü şahıs elinde haczedilen mal hakkında istihkak davası (İİK m. 99) 223
   • Alacaklının Üçüncü Şahıs Aleyhine Açtığı Davanın Reddi................. 224
   • Üçüncü Şahıs Aleyhine Açılan Davanın Kabulü...................................... 224
   • Mülkiyeti Muhafaza ile satış............................................................................ 224
   • Alıcının alacaklılarının satılan üzerinde haciz koydurmaları........... 225
   • Bedel Ödenmişse.................................................................................................. 225
   • Bedel Ödenmemişse........................................................................................... 225
   • Satıcının alacaklılarının satılan üzerinde haciz koydurmaları......... 225

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 225

    

    BEŞİNCİ KONU

   HACZE İŞTİRAK

    

   Hacze İştirak......................................................................................... 228

   Konuya ilişkin yasal düzenlemeler............................................................................. 228

   Hacze iştirak derecelerinin teşkili............................................................................... 228

   Hacze İştirak......................................................................................................................... 229

   • Takipli İştirak........................................................................................................ 229
   • Takipsiz (İmtiyazlı) İştirak.............................................................................. 229

   Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak........................... 229

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 230

    

    

   ALTINCI KONU

   SATIŞ

    

   1. Genel Olarak................................................................................... 232

   Konuya ilişkin yasal düzenlemeler......................................................................... 233

   Paraya çevirme........................................................................................................... 233

   1 -   Satış talebi............................................................................................................... 233

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar............................................... 234

   • Haczin kalkması.................................................................................................... 236

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar............................................... 236

    

   Taksitle ödeme................................................................................. 238

   • Taahhütname Örneği.......................................................................................... 238

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar............................................... 240

   1. Taşınırların Satışı........................................................................... 240

   2 – Taşınırların satışı................................................................................................. 241

   • Müddetler................................................................................................................ 241
   • Vaktinden evvel satış.......................................................................................... 241
   • Artırma hazırlık tedbirleri............................................................................... 241
   • Taşınır Mallarda Açık Artırma Satışında Elektronik Ortamda Teklif Verme 242
   • Ödeme Yerine Alacakların Devri................................................................... 243
   • Paraya çevirmenin diğer tarzı. İştirak halinde mülkiyet hisseleri 245

    

   Satış müddeti.................................................................................... 246

   • İpotekli Ve Hacizli Taşınmazın Satış İşlemleri........................................ 247
   • Bankalar Ve TMSF İle Varlık Yönetim Şirketlerinin KDV İstisnasına İlişkin Farklar 252
   • Satılacak Malın Cinsi Açısından Farklar..................................................... 253
   • Satın Alan Kişi Açısından Farklar.................................................................. 253
   • İstisna Tutarı Açısından Farklar.................................................................... 253
   • İzale’i Şüyu Satışlarında Satış Harç Ve Masrafları................................. 253

   --- Satın Alanın Ödemesi Gereken Harçlar................................................. 253

   • İzale’i şüyu (ortaklığın giderilmesi) ilamına göre yapılan işlemler 254
   • Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları Ve İlgililere İhtar........................... 255
   • Taşınmaz Mallarda Açık Artırma Satışında Elektronik Ortamda Teklif Verme 256

    

   REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE İZLENECEK YOL........................... 258

   • Takipte Taraflar.................................................................................................... 258
   • Takip Açılışında Gereken Belgeler............................................................... 259

    İPOTEĞİN TÜRÜ.................................................................................... 260

   • Üst Sınır İpoteği (Limit İpoteği).................................................................... 260
   • Anapara İpoteği (Karz)...................................................................................... 260

    

   İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE TAKİP ŞEKLİ............................. 260

   YETKİ.................................................................................................... 260

   • Kiracılara Haber Verme.................................................................................... 261
   • Tapu İdaresine Haber Verme.......................................................................... 261
   • Takibin Düşmesi................................................................................................... 261

    

   Güvencenin kapsamı........................................................................ 261

   • Anapara İpoteğinde............................................................................................ 261
   • Taşınır Rehininde................................................................................................ 261
   • Limit İpoteğinde................................................................................................... 262

   Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takiplerde................................. 262

   • Alınması Gereken Harç Oranları................................................................... 262

   Borçlu Lehine İpotek Veren Üçüncü Şahısların Sorumluluğu .......... 262

   • Takip Dayanağı Olan İpotek Belgesinde Faizin Oranı Konusunda Bir Hüküm Bulunmaması Halinde İstenebilecek Olan Faiz Oranları................................................................... 264
   • İpotek Bedelini Ödeme ..................................................................................... 265
   • İade Edilmemiş Çek Yaprağı Ve Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesi 266

    

   REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP................................. 267

   • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip.................................. 267

    

   TAŞINIR REHNININ PARAYA ÇEVRILMESI YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP 268

   • Takip Talebi............................................................................................................ 268
   • Ödeme Emri............................................................................................................ 268
   • Ödeme Emrine İtiraz.......................................................................................... 268
   • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Kesinleşme Süreci İlamsız Takip 272
   • Rehnin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler............................................. 275
   • Satış Hazırlıkları................................................................................................... 275

   İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip................. 276

   • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip Örneği................ 278
   • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Ödeme Emri................. 279
   • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip Süreci................. 281

    

   İp0teğin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler....................... 282

   • 150/C Şerhinin Tapuya İşlenmesi Talebi.................................................. 282
   • Taşınmazın Satışı Talebi................................................................................... 286

    

   İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip................... 287

   • Takip Talebi............................................................................................................ 287
   • İcra Emri.................................................................................................................. 287
   • Satış Hazırlıkları................................................................................................... 287
   • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Örneği................... 288
   • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri....................... 289
   • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takipte Kesinleşme Süreci 291
   • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Süreci.................... 293
   • İpoteğin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler.......................................... 294
   • 150/C Şerhinin Tapuya İşlenmesi Talebi.................................................. 295
   • İpotekli taşınmazın satışı talebi..................................................................... 299

    

   Taşınır rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip.. 300

   • Takip Talebi............................................................................................................ 300
   • İcra Emri.................................................................................................................. 300
   • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Örneği.. 301
   • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takipte İcra Emri 302
   • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Kesinleşme Süreci .......... 304
   • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Süreci... 305

   -         Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler 307

   • Satış Hazırlıkları................................................................................................... 307

    

   TAŞINIR MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ.......................................... 309

   • Taşınır Malların Satılması Süreci.................................................................. 310
   • Taşınır Malların Satılması İle İlgili Talepler............................................. 310

    

   TALEP ÖRNEĞİ...................................................................................... 310

   • Satış hazırlıkları.................................................................................................... 311
   • Taşınmaz Malların Satılması İşlemleri....................................................... 312
   • Taşınmaz Haczi..................................................................................................... 312
   • Taşınmaz Malların Satılması Süreci............................................................. 313
   • Taşınmaz Malların Satılması İle İlgili Talepler........................................ 314

    

   Satış hazırlıkları............................................................................ 314

   • Taşınmazın Haczi Talebi................................................................................... 314
   • Haczin Borçlu/Lara Tebliği Talebi (103).................................................. 315
   • Kıymet Takdirinin Yapılması Talebi............................................................ 315
   • Kıymet Takdirinin Tebliği................................................................................ 315
   • Taşınmazın Satışı Talebi................................................................................... 316

    

   YEDİNCİ KONU

   KAMBİYO SENETLERİ

        

   • Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip Süreci...................... 317
   • Takip Talebi............................................................................................................ 317
   • Ödeme Emri Ve Kesinleşmesi......................................................................... 319
   • Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takip Talebi Örneği (İhtiyati Haciz Talepli).......................................................... 320
   • Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak -Yabancı Para Borcu Nedeniyle- Takip Talebi Örneği............................................. 322
   • Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takipte Ödeme Emri Örneği 323
   • Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri Kesinleşme Süreci 326
   • Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet)................ 328
   • Takibin Kabulü Şartları..................................................................................... 328

    

   BONODA (EMRE MUHARER SENET) GEÇERLİLİK ŞEKİL ŞARTLARI... 329

   • Zorunlu (Kesin)  Şekil Şartları....................................................................... 329
   • Alternatif Zorunlu (Mecburi) Şekil Şartı.................................................... 329
   • İsteğe Bağlı Şartlar.............................................................................................. 329
   • Bono Ve Çekte Taraflar...................................................................................... 329
   • Bono (Emre Muharrer Senet) Zorunlu Unsurlar................................... 331
   • Bono’nun Zorunlu Şekil Şarlarındaki Eksiklik........................................ 332
   • Alternatif Zorunlu (Mecburi) Şekil Şartı Eksiklik.................................. 333
   • Bonoda Ciro............................................................................................................ 335
   • Cironun Çeşitleri.................................................................................................. 337

    

    ÇEKTE GEÇERLİLİK ŞARTLARI............................................................ 342

   • Zorunlu (Kesin) Şekil Şartları........................................................................ 342
   • Alternatif Zorunlu (Mecburi Şekil Şartları).............................................. 342
   • Çekte Zorunlu Unsurlar..................................................................................... 343
   • Çekte Devir............................................................................................................. 345
   • Çekte Müracaat Borçluları............................................................................... 346
   • Bonoda Müracaat Borçluları........................................................................... 347
   • Müracaat Hakkının Kapsamı........................................................................... 347

   Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip Süreci...................... 348

   • Takip Talebi............................................................................................................ 349
   • Ödeme Emri ve Kesinleşmesi......................................................................... 350

   SEKİZİNCİ KONU

   KİRALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

    

   1. Genel Olarak................................................................................... 352
   2. Kira Bedeli Alacağına Dayanan Kiralananın İlâmsız Tahliyesi.... 352
   • Adi kira ve hâsılat kiraları için ödeme emri kesinleşme süreci....... 354
   1. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Kiralananın İlâmsız Tahliyesi 355
   • Adi kira ve hâsılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti........ 357
   • İtiraz etmemenin sonuçları............................................................................. 358
   • İtiraz ve kaldırılması usulü.............................................................................. 358
   • Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye....................................................... 358
   • Hapis hakkı için defter yapılması.................................................................. 359

   6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HAPİS HAKKI.................................... 359

   • Mukavelename ile kiralanan taşınmazın tahliyesi................................ 360

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 361

   Yazılı Sözleşme İle Kiralanan Taşınmazın Kira Süresi Bitmesi Durumunda Tahliye Emri         370

    

   DOKUZUNCU KONU

   İHTİYATİ HACİZ

    

   I.     Genel Bilgiler ve Hukukî Niteliği................................................... 371

   II.   Şartları............................................................................................ 371

   • İhtiyati haciz şartları.......................................................................................... 372

   Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 373

   • İhtiyati hacizde teminat.................................................................................... 374

   III. Görevli ve Yetkili Merci.................................................................. 374

   IV. İhtiyati Haciz Taleplerinin İncelenmesi........................................ 374

   İhtiyati haciz kararı............................................................................................... 375

   Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 375

   • İcrai hacizlere iştirak.......................................................................................... 376

   Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 377

   V.    İhtiyati Haciz Kararının Üzerine Yapılması Gereken İşlemler.... 377

   • İhtiyati haciz kararının icrası.......................................................................... 378

   Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 378

   • Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği.................................................... 379
   • İhtiyati haczi tamamlayan merasim............................................................ 379

   Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 379

   VI.  İhtiyati Haciz Talepleri Hakkında Verilen Kararlara Karşı Başvuru Yolları 380

   • İhtiyatî haciz kararına itiraz ve temyiz....................................................... 381

   Uygulamada önem arz eden hususlar.................................................................. 382

   VII. Haksız İhtiyati Hacizden Doğan Tazminat Davası........................ 384

   • İhtiyati Haciz (Mad. 257-- 268)...................................................................... 385

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 389

   • İhtiyaten Haczedilen Mallara İştirak Usulleri (Madde 268).............. 389

   İhtiyatı Haczin İhtiyati Tedbir’den Farkı: (m.257-268)........ 396

    

   ONUNCU KONUİFLAS YOLUYLA TAKİP I – YETKİ................................................................................................ 403

   İflas takiplerinde yetkili merci................................................ 403

   Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar................................................................ 403

   • İflas............................................................................................................................. 403
   • İflas İşlemleri......................................................................................................... 403
   • İflas Tasfiyesinin Tatili...................................................................................... 406
   • Basit Tasfiye........................................................................................................... 406
   • Adi Tasfiye Ve İflasın Açılmasının İlanı...................................................... 406

    

   Pratİk bİlgİler

    

   ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN......................................... 411

   KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEN VE EDİLEMEYEN KARARLAR............ 421

   • İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar......................................... 421

    

   • Kesinleşmeden İcra Edilemeyen Kararlar................................................ 421
   • İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Olmayan Kararlar............................ 425

    

   İNFAZ HUKUKUNDA KISA BİLGİLER.................................................... 428

   • Brüt İşçilik Alacaklarının Netleştirilmesi.................................................. 437

    

   TAŞINMAZ SATIŞINDA İZLENECEK YOL.............................................. 440

   SIRA CETVELİ........................................................................................ 443

   • İmtiyazlı İştirak..................................................................................................... 444
   • İmtiyazsız İştirak.................................................................................................. 444
   • Garameten Paylaştırma..................................................................................... 446

    

   YURT DIŞI TEBLİGAT İŞLEMLERİ........................................................ 448

   1. Tebligat talebinde.......................................................................... 448
   2. İstinabe talebinde........................................................................... 450
   • Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat........................... 452
   • Yurt Dışında Bulunan Türk Memurlarına Ve Askerî Şahıslara Tebligat 453
   • Tebliğ Evrakının Tanziminde Uyulması Gereken Hususlar.............. 453

   Yabancı Devlet İle Türkiye Arasında İki Taraflı Adlî Yardımlaşma Anlaşması Bulunması Halinde Tebligat Ve İstinabe Usulü................................................................... 454

   I-    Türkiye’de Bulunan Yabancı Devlet Diplomatik Temsilcilerine Tebligat Usulü              455

   II-  Türkiye’de Yabancı Devlet Temsilciliklerinde Çalışan Türk Vatandaşlarına Tebligat Usulü     456

    

   KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI.................................................... 457

   • Taşınmaz Ve Taşınmaz Niteliği Taşıyan Mal Ve Hakların Satışında Katma Değer Vergisi Uygulaması 461
   • Uygulamada Ortaya Çıkan Tereddütlerle İlgili Açıklamalar............. 462
   • Müzayede Yoluyla Yapılan Taşınmaz Satışları........................................ 462
   • Şirkete Ait Tapuda Konut Olarak Geçen Gayrimenkulün Fiilen İşyeri Olarak Kullanılması Nedeniyle Satışında KDV Oranı........................................................................................... 465
   • İcrada Hisse Senedi Satışı................................................................................. 466

    

    

   FAİZ....................................................................................................... 467

   • Alacak Kalemlerine Göre Faiz Türü Ve Oranları.................................... 469

    

   492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NA GÖRE HARÇTAN MUAF OLAN VE OLMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR........................................................................................ 481

    

   488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA GÖRE RESMİ DAİRELER ADINA TAHSİL EDİLİP ŞAHISLARA ÖDENEN PARALARDAN %o 7,59 DAMGA VERGİSİ ALINMASI VE ALINMAMASI GEREKEN İDARELER        486

   Stok Kodu
   :
   9786257761123
   Boyut
   :
   16 x 23,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   504
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   Ivory
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   105,91   
   105,91   
   2
   55,07   
   110,15   
   3
   37,42   
   112,26   
   6
   19,06   
   114,38   
   9
   12,94   
   116,50   
   QNB Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   105,91   
   105,91   
   2
   55,07   
   110,15   
   3
   37,42   
   112,26   
   6
   19,06   
   114,38   
   9
   12,94   
   116,50   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   105,91   
   105,91   
   2
   55,07   
   110,15   
   3
   37,42   
   112,26   
   6
   19,06   
   114,38   
   9
   12,94   
   116,50   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   105,91   
   105,91   
   2
   55,07   
   110,15   
   3
   37,42   
   112,26   
   6
   19,06   
   114,38   
   9
   12,94   
   116,50   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   105,91   
   105,91   
   2
   55,07   
   110,15   
   3
   37,42   
   112,26   
   6
   19,06   
   114,38   
   9
   12,94   
   116,50   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   105,91   
   105,91   
   2
   55,07   
   110,15   
   3
   37,42   
   112,26   
   6
   19,06   
   114,38   
   9
   12,94   
   116,50   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   105,91   
   105,91   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat