Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

Stok Kodu:
9786254325946
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
358
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
2
Basım Tarihi:
2023 Eylül
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
I.Hamur
Dili:
Türkçe
%10 indirimli
220,00TL
198,00TL
Taksitli fiyat: 9 x 24,20TL
Bu üründen 2 adet satın alınmıştır.
Temin süresi 2 gündür.
9786254325946
373729
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları
198.00

Bu kitap hukuk fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini somut olaya uygulama becerilerini geliştirmek ve derslerinde yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Uygulamada en sık görülen sözleşme tipleri ele alınmış ve gereksiz detaya girilmeden teorik bilgiler de aktarılarak tüm olayların çözümleri sunulmuştur. Hukuk fakültesi öğrencileri için hazırlanmış olmakla birlikte özellikle mesleki kariyerlerinin henüz başında olan uygulamacıların da yararlanabileceği bir eserdir.(ARKA KAPAKTAN)
İÇİNDEKİLER
Satış Sözleşmesi-Hasarın Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Teslim Giderleri-Satılandan Başka Bir Şeyin Teslimi
Taşınır Satışı-Satıcının Satılanın Teslim Borcunda Temerrüdü-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Ayıp Türleri-Alıcının Satılanın Ayıbından Dolayı Seçimlik Hakları-Ayıptan Doğan Haklarda Zamanaşımı
Taşınmaz Satışı-Hasarın Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Yüzölçümü Eksikliği-Taşınmaz Satışında Ayıptan Kaynaklanan Haklarda Zamanaşımı
Taksitle Satış-Temerrüt Halinde Tüm Taksitlerin Muaccel Hale Geleceği Klozu-Beğenme Koşuluyla Satış
Aliud İfa-Satılanın Ayıplı Olması-Taşıma Giderlerine Hangi Tarafın Katlanacağı
Satıcının Zapttan Sorumluluğu-Zapt Halinde Satış Sözleşmesinin Akıbeti-Zamanaşımı
İsteğe Bağlı Açık Artırma-İsteğe Bağlı Özel Artırma-Taşınır Satışı-Sözleşmenin Kurulması-Mülkiyetin Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Teslim Giderleri-Satış Bedelinin Muacceliyeti
İsteğe Bağlı Açık Artırma-Taşınmaz Satışı-Teklif ile Bağlılık-Pey Sürme Koşulunu Taşımama-İhalenin İptali-Satış Sözleşmesinin Kurulması-Taşınmaz Mülkiyetinin Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu
Yüklemeli Bağışlama-Bağışlama Sözü Verme-Bağışlamayı Geri Alma
Bağışlamanın Geri Alınması-Bağışlama Sözü Vermenin Şekli-Bağışlayanın Sorumluluğu
Kira Sözleşmesi-Tarafları-Şekli-Türleri-Alt Kira Sözleşmesi-Kira İlişkisinin Devri-Kiralananı Kullanma Hakkının Devri
Kiraya Verenin Kiralananı Teslim Borcu-İfa Yeri-Temerrüt-Vergi Sigorta ve Diğer Yan Giderler-Kiralananda Hayvan Beslenmesi-Kalan Kira Bedellerinin Muaccel Hale Geleceği Klozu
Kiralananın Ayıplı Teslimi-Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu-Sonradan Ortaya Çıkan Ayıplar-Sorumsuzluk Anlaşması-Güvence-Peşinat-Kiralananda Değişiklik Yapılması-Tahliye Sırasındaki Eksiklikler-Kiralananın Kullanımından Kaynaklanan Aşınma ve Yıpranmalar-Kiralananın Malikinin Değişmesi
Konut ve İşyeri Kirası-Kira Bedelinde İfa yeri-Kira Bedelini Ödemede Temerrüt-Diğer Kira Sözleşmesi Türlerinde Kira Bedelini Ödemede Temerrüt-Kira Artışının Belirlenmesi-Kiralanandan Yararlanamama-Komşuların Rahatsız Edilmesi-Kiralanana Kasten Zarar Verme-Kiracının Kiralananı Süresinden Önce Boşaltması-Kiracının Kiralananı Üçüncü Kişiyle Paylaşması
Kiracı Tarafta Birden Fazla Kişinin Bulunması-Kişisel Gereksinim Nedeniyle Tahliye-Tahliye Ettirilen Kiralananın Üçüncü Kişiye Kiraya Verilmesi-Yeniden İnşa ve İmar-Yazılı Tahliye Taahhüdü-Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması-Kira Bedellerinin Düzensiz Ödenmesi-Kiralananın Malikinin Değişmesi-Kira Sözleşmesinin Şerhi
Kiralananın Aile Konutu Olarak Kullanılması-Aile Konutunun Kira Sözleşmesinin Sonlandırılması-Eşin Rızası-Kiraya Verenin Hapis Hakkı-Kira Bedelinin Artırılması-Kiraya Verenin Bildirim Yoluyla Kira Sözleşmesini Sona Erdirme Hakkı-Kira Bedelinin Uyarlanması-Sözleşmeyle Tek Yanlı Fesih Hakkı Tanınması
Belirsiz Süreli Taşınmaz Kira Sözleşmesi-Bağlantılı Sözleşme-Belirli Süreli Taşınır Kira Sözleşmesi-Ürün Kirası Sözleşmesi-Ürüne Katılmalı Kira Sözleşmesi-Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Feshi-Belirsiz Süreli Taşınmaz Kira Sözleşmesinin Feshi-Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Sona Ermesine Rağmen Uygulanmaya Devam Edilmesi-Tarafların Ölümü ve İflası-Malikin Değişmesi-Bakım Giderlerinden Sorumluluk-Alt Kira
Yabancı Para Üzerinden ya da Yabancı Paraya Endeksli Kira Sözleşmesi-Temerrüt Halinde Ceza Koşulu Kararlaştırılmış Olması
Eser Sözleşmesi-Eser Sözleşmesinde Ücret-Götürü Bedel-Uyarlama-Yüklenicinin Temerrüdü-Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanımı
Eser Sözleşmesi-Satış Sözleşmesi ile Farkı-Teslim Giderleri-Teslim İçin Süre Belirlenmemesi-Ayıplı Eser Teslimi-Ayıba İş Sahibinin Tedarik Ettiği Malzeme ya da Onun Verdiği Talimatın Neden Olması-Yüklenicinin İşi Bizzat Yapmak Zorunda Olup Olmadığı-Alt Yüklenicilik-İş Sahibi ile Alt Yüklenici Arasında Sözleşme İlişkisi Bulunmaması-Sorumsuzluk Anlaşması-Zamanaşımı
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Sözleşmenin Şekli-Şekle Aykırılık-Yüklenicinin Ölümü ya da Bedenen ve Ruhen Eseri Tamamlayamayacak Hale Gelmesi-Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmenin Sonlandırılması-Yükleniciden Taşınmaz Satış Vaadi ile Hak Edinenler
Yüklenicinin Eserin Ayıplı Olmasından Sorumluluğu-Ayıbın Kullanılan Malzemeden Kaynaklanması-Yüklenicinin Hesap Verme Borcu-İş Sahibinin Eseri Teslim Almada Temerrüdü
Eser Sözleşmesi-Götürü Bedel-Yaklaşık Bedel-Global Bedel-Birim Fiyat-Eser Sözleşmesinin Tek Yanlı Sona Erdirilmesi-Tazminat Karşılığı Fesih-Kesinti Yöntemi-Toplama Yöntemi-Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanılması-Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması-Eserin Tamamlanmasının İmkansız Hale Gelmesi
Vekalet Sözleşmesi-Sözleşmenin Kurulması-Vekilin Ücret İsteyip İsteyemeyeceği-İstifa ve Azil-Vekalet Verenin Giderleri Ödeme Borcu-Vekilin Bağlılık Borcu
Avukatlık Sözleşmesi-Belirli Süreli Sözleşme-Avukatın Aydınlatma Yükümü-Avukatın Hesap Verme Borcu-İş Sahibinin Ölümü-Haklı Azil Halinde Avukatlık Ücreti-Olağan Vekalette Azlin Vekilin Ücretine Etkisi-Sözleşmenin Yenilenmesi-Sözleşmenin Belirsiz Süreli Hale Dönüşmesi
Vekalet Sözleşmesi-Eser Sözleşmesi-Vekilin İşi Bizzat Görme Borcu-Sonuç Garantisi Verilmesi
Vekaletsiz İş Görme-Gerçek ve Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme-Vekaletsiz İş Görenin Sorumluluğu-Vekaletsiz İş Görenin Ehliyetsizliği-Vekaletsiz İş Görenin Giderleri-İş Sahibinin Talimatına Aykırı Olarak İşin Görülmesi
Kefalet-Kefaletin Geçerlilik Şekli-Eşin Yazılı Rızası-Peşin Dava Def'i-Tartışma Def'i-Garanti Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli-Kefilin Alacaklıya Halef Olması-Borçluya Rücu-Rücu Hakkının Yitirilmesi
Kefalet Türleri-Adi Kefil-Müteselsil Kefil-Kefile Kefil-Rücua Kefil-Gerçek ve Gerçek Olmayan Birlikte Kefalet-Eşin Yazılı Rızasının Aranmayacağı Haller-Kefilin Sahip Olduğu Savunma İmkanları-Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmış Olması-Rücu-Doğrudan Kefile Karşı Takibe Geçilmesi
Kefalet Sözleşmesi-Süreli Kefalet-Borçlunun Temerrüdünün Sonuçlarından Kefilin Sorumluluğu-Kumar Borcuna Kefalet-Borçlunun Alacaklıda Takas edilebilir Bir Alacağı Bulunması-Borçlunun Zamanaşımı Def'inden Feragati-Kefilin Borçluya Ait Savunmaları İleri Sürmemesi
Simsarlık Sözleşmesi-Geçerlilik Şekli-Simsarlık Ücreti-Yapılan Sözleşmenin Koşula Bağlanması-Simsarın Tarafsızlığı-Simsarın Haklarını Kaybetmesi-Evlenme Simsarlığı-Ücretten İndirim
Yayım Sözleşmesi-Şekli-Yayımlatanın Tasarruf Hakkı-Basım Sayısı ve Baskı Adedinin Belirlenmesi-Bir Arada Basım ve Ayrı Ayrı Basım-Düzeltme ve İyileştirme-Bedelin Belirlenmesi-Bedelin Ödenme Zamanı-Basılanın Yok Olması-Yayımlatana Ücretsiz Kopya Verilmesi-Fiyatın Emsallerinden Oldukça Yüksek Tutulması-
Yayım Sözleşmesi-Eserin Yok Olması-Yazarın Ölümü-Bir Başka Dile Çeviri Hakkı-Kısa Süreli Yayınlarda Ayrı Bası Hakkı
Kullanım Ödüncü-Ödünç Alanın Kullanım Hakkı-Ödünç Alanın Başkasına Kullandırmama Borcu-Ödünç Alanın Beklenmedik Halden Sorumluluğu-Bakım ve Koruma Giderleri-Müteselsil Sorumluluk-Ödünç Konusunun Geri İstenmesi-Geri Verme Borcunun Muacceliyeti-Ödünç Alanın Ölümünün Sözleşmeye Etkisi
Tüketim Ödüncü-Ticari ve Ticari Olmayan Tüketim Ödüncü-Faiz-Bileşik Faiz-Ödünç Alanın Ödeme Güçsüzlüğü-Para Yerine Verilen Şeyler-Zamanaşımı-Geri Verme Zamanı
Genel Saklama Sözleşmesi-Saklama Ücreti-Saklatanın Masrafları Ödeme Borcu-Saklatanın Saklayanın Saklamadan Doğan Zararlarını Giderme Borcu-Saklayanın Saklananı Kullanamaması- Saklatanın Saklananı Dilediği Zaman Geri İsteyebilmesi-Saklayanın Saklananı Geri Vermesi-Geri Verme Borcunun İfa Yeri-Birden Fazla Saklayanın Müteselsilen Sorumluğu-Üçüncü Kişilerin Hak İddiaları-Güvenilirkişiye Bırakma-Saklananın Ürünleri
Genel Saklama Sözleşmesi- Saklanan Paranın Kullanılıp Kullanılamayacağı-Kullanılan Paranın Yarar ve Hasarı-Güvenilirkişiye Teslim
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi-Geçerlilik Şekli-Güvence-Bakım Borçlusunun Borçları-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali ve Tenkisi-Fesih Öneli-Önelsiz Fesih-Tarafların Ölümü-Bakım Alacağının Devredilememesi-İflas ve Haczin Bakım Alacağı Üzerine Etkisi
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi-Geçerlilik Şekli-Gelir Alacaklısının Hakları-Gelir Alacağının Devredilebilirliği-Gelir Borçlusunun İflası
Pazarlamacılık Sözleşmesi-Şekli-Ücretin Belirlenmesi-Ücret ve Komisyon Alacağının Muacceliyeti-Pazarlamacının Yetkileri-Pazarlamacının Hapis Hakkı-Pazarlama Bölgesinin Değiştirilmesi-Aynı Bölgede Yeni Pazarlamacı Ataması-Sözleşmenin Sona Ermesi

Bu kitap hukuk fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini somut olaya uygulama becerilerini geliştirmek ve derslerinde yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Uygulamada en sık görülen sözleşme tipleri ele alınmış ve gereksiz detaya girilmeden teorik bilgiler de aktarılarak tüm olayların çözümleri sunulmuştur. Hukuk fakültesi öğrencileri için hazırlanmış olmakla birlikte özellikle mesleki kariyerlerinin henüz başında olan uygulamacıların da yararlanabileceği bir eserdir.(ARKA KAPAKTAN)
İÇİNDEKİLER
Satış Sözleşmesi-Hasarın Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Teslim Giderleri-Satılandan Başka Bir Şeyin Teslimi
Taşınır Satışı-Satıcının Satılanın Teslim Borcunda Temerrüdü-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Ayıp Türleri-Alıcının Satılanın Ayıbından Dolayı Seçimlik Hakları-Ayıptan Doğan Haklarda Zamanaşımı
Taşınmaz Satışı-Hasarın Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Yüzölçümü Eksikliği-Taşınmaz Satışında Ayıptan Kaynaklanan Haklarda Zamanaşımı
Taksitle Satış-Temerrüt Halinde Tüm Taksitlerin Muaccel Hale Geleceği Klozu-Beğenme Koşuluyla Satış
Aliud İfa-Satılanın Ayıplı Olması-Taşıma Giderlerine Hangi Tarafın Katlanacağı
Satıcının Zapttan Sorumluluğu-Zapt Halinde Satış Sözleşmesinin Akıbeti-Zamanaşımı
İsteğe Bağlı Açık Artırma-İsteğe Bağlı Özel Artırma-Taşınır Satışı-Sözleşmenin Kurulması-Mülkiyetin Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu-Teslim Giderleri-Satış Bedelinin Muacceliyeti
İsteğe Bağlı Açık Artırma-Taşınmaz Satışı-Teklif ile Bağlılık-Pey Sürme Koşulunu Taşımama-İhalenin İptali-Satış Sözleşmesinin Kurulması-Taşınmaz Mülkiyetinin Geçişi-Satıcının Ayıptan Sorumluluğu
Yüklemeli Bağışlama-Bağışlama Sözü Verme-Bağışlamayı Geri Alma
Bağışlamanın Geri Alınması-Bağışlama Sözü Vermenin Şekli-Bağışlayanın Sorumluluğu
Kira Sözleşmesi-Tarafları-Şekli-Türleri-Alt Kira Sözleşmesi-Kira İlişkisinin Devri-Kiralananı Kullanma Hakkının Devri
Kiraya Verenin Kiralananı Teslim Borcu-İfa Yeri-Temerrüt-Vergi Sigorta ve Diğer Yan Giderler-Kiralananda Hayvan Beslenmesi-Kalan Kira Bedellerinin Muaccel Hale Geleceği Klozu
Kiralananın Ayıplı Teslimi-Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu-Sonradan Ortaya Çıkan Ayıplar-Sorumsuzluk Anlaşması-Güvence-Peşinat-Kiralananda Değişiklik Yapılması-Tahliye Sırasındaki Eksiklikler-Kiralananın Kullanımından Kaynaklanan Aşınma ve Yıpranmalar-Kiralananın Malikinin Değişmesi
Konut ve İşyeri Kirası-Kira Bedelinde İfa yeri-Kira Bedelini Ödemede Temerrüt-Diğer Kira Sözleşmesi Türlerinde Kira Bedelini Ödemede Temerrüt-Kira Artışının Belirlenmesi-Kiralanandan Yararlanamama-Komşuların Rahatsız Edilmesi-Kiralanana Kasten Zarar Verme-Kiracının Kiralananı Süresinden Önce Boşaltması-Kiracının Kiralananı Üçüncü Kişiyle Paylaşması
Kiracı Tarafta Birden Fazla Kişinin Bulunması-Kişisel Gereksinim Nedeniyle Tahliye-Tahliye Ettirilen Kiralananın Üçüncü Kişiye Kiraya Verilmesi-Yeniden İnşa ve İmar-Yazılı Tahliye Taahhüdü-Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması-Kira Bedellerinin Düzensiz Ödenmesi-Kiralananın Malikinin Değişmesi-Kira Sözleşmesinin Şerhi
Kiralananın Aile Konutu Olarak Kullanılması-Aile Konutunun Kira Sözleşmesinin Sonlandırılması-Eşin Rızası-Kiraya Verenin Hapis Hakkı-Kira Bedelinin Artırılması-Kiraya Verenin Bildirim Yoluyla Kira Sözleşmesini Sona Erdirme Hakkı-Kira Bedelinin Uyarlanması-Sözleşmeyle Tek Yanlı Fesih Hakkı Tanınması
Belirsiz Süreli Taşınmaz Kira Sözleşmesi-Bağlantılı Sözleşme-Belirli Süreli Taşınır Kira Sözleşmesi-Ürün Kirası Sözleşmesi-Ürüne Katılmalı Kira Sözleşmesi-Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Feshi-Belirsiz Süreli Taşınmaz Kira Sözleşmesinin Feshi-Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Sona Ermesine Rağmen Uygulanmaya Devam Edilmesi-Tarafların Ölümü ve İflası-Malikin Değişmesi-Bakım Giderlerinden Sorumluluk-Alt Kira
Yabancı Para Üzerinden ya da Yabancı Paraya Endeksli Kira Sözleşmesi-Temerrüt Halinde Ceza Koşulu Kararlaştırılmış Olması
Eser Sözleşmesi-Eser Sözleşmesinde Ücret-Götürü Bedel-Uyarlama-Yüklenicinin Temerrüdü-Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanımı
Eser Sözleşmesi-Satış Sözleşmesi ile Farkı-Teslim Giderleri-Teslim İçin Süre Belirlenmemesi-Ayıplı Eser Teslimi-Ayıba İş Sahibinin Tedarik Ettiği Malzeme ya da Onun Verdiği Talimatın Neden Olması-Yüklenicinin İşi Bizzat Yapmak Zorunda Olup Olmadığı-Alt Yüklenicilik-İş Sahibi ile Alt Yüklenici Arasında Sözleşme İlişkisi Bulunmaması-Sorumsuzluk Anlaşması-Zamanaşımı
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Sözleşmenin Şekli-Şekle Aykırılık-Yüklenicinin Ölümü ya da Bedenen ve Ruhen Eseri Tamamlayamayacak Hale Gelmesi-Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmenin Sonlandırılması-Yükleniciden Taşınmaz Satış Vaadi ile Hak Edinenler
Yüklenicinin Eserin Ayıplı Olmasından Sorumluluğu-Ayıbın Kullanılan Malzemeden Kaynaklanması-Yüklenicinin Hesap Verme Borcu-İş Sahibinin Eseri Teslim Almada Temerrüdü
Eser Sözleşmesi-Götürü Bedel-Yaklaşık Bedel-Global Bedel-Birim Fiyat-Eser Sözleşmesinin Tek Yanlı Sona Erdirilmesi-Tazminat Karşılığı Fesih-Kesinti Yöntemi-Toplama Yöntemi-Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanılması-Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması-Eserin Tamamlanmasının İmkansız Hale Gelmesi
Vekalet Sözleşmesi-Sözleşmenin Kurulması-Vekilin Ücret İsteyip İsteyemeyeceği-İstifa ve Azil-Vekalet Verenin Giderleri Ödeme Borcu-Vekilin Bağlılık Borcu
Avukatlık Sözleşmesi-Belirli Süreli Sözleşme-Avukatın Aydınlatma Yükümü-Avukatın Hesap Verme Borcu-İş Sahibinin Ölümü-Haklı Azil Halinde Avukatlık Ücreti-Olağan Vekalette Azlin Vekilin Ücretine Etkisi-Sözleşmenin Yenilenmesi-Sözleşmenin Belirsiz Süreli Hale Dönüşmesi
Vekalet Sözleşmesi-Eser Sözleşmesi-Vekilin İşi Bizzat Görme Borcu-Sonuç Garantisi Verilmesi
Vekaletsiz İş Görme-Gerçek ve Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme-Vekaletsiz İş Görenin Sorumluluğu-Vekaletsiz İş Görenin Ehliyetsizliği-Vekaletsiz İş Görenin Giderleri-İş Sahibinin Talimatına Aykırı Olarak İşin Görülmesi
Kefalet-Kefaletin Geçerlilik Şekli-Eşin Yazılı Rızası-Peşin Dava Def'i-Tartışma Def'i-Garanti Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli-Kefilin Alacaklıya Halef Olması-Borçluya Rücu-Rücu Hakkının Yitirilmesi
Kefalet Türleri-Adi Kefil-Müteselsil Kefil-Kefile Kefil-Rücua Kefil-Gerçek ve Gerçek Olmayan Birlikte Kefalet-Eşin Yazılı Rızasının Aranmayacağı Haller-Kefilin Sahip Olduğu Savunma İmkanları-Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmış Olması-Rücu-Doğrudan Kefile Karşı Takibe Geçilmesi
Kefalet Sözleşmesi-Süreli Kefalet-Borçlunun Temerrüdünün Sonuçlarından Kefilin Sorumluluğu-Kumar Borcuna Kefalet-Borçlunun Alacaklıda Takas edilebilir Bir Alacağı Bulunması-Borçlunun Zamanaşımı Def'inden Feragati-Kefilin Borçluya Ait Savunmaları İleri Sürmemesi
Simsarlık Sözleşmesi-Geçerlilik Şekli-Simsarlık Ücreti-Yapılan Sözleşmenin Koşula Bağlanması-Simsarın Tarafsızlığı-Simsarın Haklarını Kaybetmesi-Evlenme Simsarlığı-Ücretten İndirim
Yayım Sözleşmesi-Şekli-Yayımlatanın Tasarruf Hakkı-Basım Sayısı ve Baskı Adedinin Belirlenmesi-Bir Arada Basım ve Ayrı Ayrı Basım-Düzeltme ve İyileştirme-Bedelin Belirlenmesi-Bedelin Ödenme Zamanı-Basılanın Yok Olması-Yayımlatana Ücretsiz Kopya Verilmesi-Fiyatın Emsallerinden Oldukça Yüksek Tutulması-
Yayım Sözleşmesi-Eserin Yok Olması-Yazarın Ölümü-Bir Başka Dile Çeviri Hakkı-Kısa Süreli Yayınlarda Ayrı Bası Hakkı
Kullanım Ödüncü-Ödünç Alanın Kullanım Hakkı-Ödünç Alanın Başkasına Kullandırmama Borcu-Ödünç Alanın Beklenmedik Halden Sorumluluğu-Bakım ve Koruma Giderleri-Müteselsil Sorumluluk-Ödünç Konusunun Geri İstenmesi-Geri Verme Borcunun Muacceliyeti-Ödünç Alanın Ölümünün Sözleşmeye Etkisi
Tüketim Ödüncü-Ticari ve Ticari Olmayan Tüketim Ödüncü-Faiz-Bileşik Faiz-Ödünç Alanın Ödeme Güçsüzlüğü-Para Yerine Verilen Şeyler-Zamanaşımı-Geri Verme Zamanı
Genel Saklama Sözleşmesi-Saklama Ücreti-Saklatanın Masrafları Ödeme Borcu-Saklatanın Saklayanın Saklamadan Doğan Zararlarını Giderme Borcu-Saklayanın Saklananı Kullanamaması- Saklatanın Saklananı Dilediği Zaman Geri İsteyebilmesi-Saklayanın Saklananı Geri Vermesi-Geri Verme Borcunun İfa Yeri-Birden Fazla Saklayanın Müteselsilen Sorumluğu-Üçüncü Kişilerin Hak İddiaları-Güvenilirkişiye Bırakma-Saklananın Ürünleri
Genel Saklama Sözleşmesi- Saklanan Paranın Kullanılıp Kullanılamayacağı-Kullanılan Paranın Yarar ve Hasarı-Güvenilirkişiye Teslim
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi-Geçerlilik Şekli-Güvence-Bakım Borçlusunun Borçları-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali ve Tenkisi-Fesih Öneli-Önelsiz Fesih-Tarafların Ölümü-Bakım Alacağının Devredilememesi-İflas ve Haczin Bakım Alacağı Üzerine Etkisi
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi-Geçerlilik Şekli-Gelir Alacaklısının Hakları-Gelir Alacağının Devredilebilirliği-Gelir Borçlusunun İflası
Pazarlamacılık Sözleşmesi-Şekli-Ücretin Belirlenmesi-Ücret ve Komisyon Alacağının Muacceliyeti-Pazarlamacının Yetkileri-Pazarlamacının Hapis Hakkı-Pazarlama Bölgesinin Değiştirilmesi-Aynı Bölgede Yeni Pazarlamacı Ataması-Sözleşmenin Sona Ermesi

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 198,00    198,00   
2 102,96    205,92   
3 69,96    209,88   
6 35,64    213,84   
9 24,20    217,80   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 198,00    198,00   
2 102,96    205,92   
3 69,96    209,88   
6 35,64    213,84   
9 24,20    217,80   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 198,00    198,00   
2 102,96    205,92   
3 69,96    209,88   
6 35,64    213,84   
9 24,20    217,80   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 198,00    198,00   
2 102,96    205,92   
3 69,96    209,88   
6 35,64    213,84   
9 24,20    217,80   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 198,00    198,00   
2 102,96    205,92   
3 69,96    209,88   
6 35,64    213,84   
9 24,20    217,80   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 198,00    198,00   
2 102,96    205,92   
3 69,96    209,88   
6 35,64    213,84   
9 24,20    217,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 198,00    198,00   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat