Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%30
Yeni
Avukatlarda İçin Vergi Rehberi ve Serbest Meslek Makbuzu

Avukatlarda İçin Vergi Rehberi ve Serbest Meslek MakbuzuKanun ve Özelgeler Işığında

Liste Fiyatı : 75,00TL
İndirimli Fiyat : 52,50TL
Kazancınız : 22,50TL
Taksitli fiyat : 9 x 6,42TL
%30
DİKKAT!Ön Sipariş Ürünüdür. 01.02.2021 tarihinden sonra teslim edilebilecektir.
9790000000014
367591
Avukatlarda İçin Vergi Rehberi ve Serbest Meslek Makbuzu
Avukatlarda İçin Vergi Rehberi ve Serbest Meslek Makbuzu Kanun ve Özelgeler Işığında
Platon Hukuk Yayınları
52.50

Avukatlık mesleği, insanlık tarihinin en eski ve itibarlı mesleklerinden birisidir. Ülkemizde de aynı algı yerleşmiş olup, Avukatlık mesleği saygın ve itibarlı bir konumda yer almaktadır.
Ülkemiz için bu kadar önemli bir kurum olan Avukatlık mesleğini icra edenler, bağımlı çalışarak veya kendileri vergi mükellefi olarak yasal sorumlukular yüklenmektedirler.
Bu sebepten dolayı; İşine hakim olan avukatlarımızın işletmelerinede hakim olmaları gerektiğini düşünüyorum. Avukatlarımızın akıllarına gelebilecek vergi ile alakalı tüm sorulara cevap olacak ve 01.01.2018 tarihinden itibaren serbest meslek erbapları için zorunlu defter beyan sisteminden dolayı risklerle karşı karşıya kalmamaları için rehber niteliği taşımasını düşünerek mevzuat ve özelgeler ışığında bu çalışmayı hazırladık. Çalışmanın tüm mükelleflerimize ve Avukat arkadaşlarımıza faydalı olmasını dilerim.

İÇİNDEKİLER

Önsöz

İçindekiler

Giriş

 

 1. BÖLÜM

Avukatlarda Vergi

Serbest Meslek Faaliyeti Gelir Vergisi Kanunu’nda Nasıl Tanımlanmıştır?

Serbest Meslek Kazançları Nelerdir?

Serbest Meslek Kazancının Özellikleri Nelerdir?

Serbest Meslek Erbabı Kimdir?

Örnekle Serbest Meslek Erbabı

Avukatlar Hangi Tür Giderleri İndirebilir?

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Aşağıda Yazılı Giderler Hasılattan İndirilir

1- Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Genel Giderler

Serbest Meslek Erbabının Genel Giderleri Nelerdir?

2) Hizmetli ve İşçilerin İş Yerinde veya İş Yerinin Müştemilatındaki İaşe ve İbate Giderleri

İşimde Kullandığım Kıyafet Harcamalarını Gider Yazabilir Miyim Sorusu

Kıyafet Giderleri İle İlgili İki Özelge

Personel Yemek Giderleri

Yemek Bedelleri Nasıl Gider Yazılacak

Yemek Gideri Olarak Ticket Veriliyorsa

3) Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri

Avukatların Müvekkillerinden Almış Olduğu Yol, Konaklama vb. Masrafların Vergisel Durumu

Avukatın Müvekkil ve Misafirlerini Ağırlamak İçin Kiralayacağı Meskene Ait Giderler

4) Mesleki Faaliyette Kullanılan Tesisat, Demirbaş Eşya

5) Kiralanan veya Envantere Dâhil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri

6) Alınan Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Bedeller

7) Mesleki Faaliyetin İfası İçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım Bedelleri

8) Serbest Meslek Faaliyetleri Dolayısıyla Emekli Sandıklarına Ödenen Giriş ve Emeklilik Aidatları İle Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar

9) Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Meslek, İlan ve Reklam Vergileri İle İş Yerleriyle İlgili Ayni Vergi, Resim ve Harçlar

10) Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Kanun, İlam ve Mukavelenameye Göre Ödenen Tazminatlar

İkametgâhın Bir Kısmı Ofis Olarak Kullanılıyorsa?

Çalıştıracağım Elemanları Sigorta Yapmazsam Ne Olur?

Sigortasız İşçi Çalıştırmak

Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası

Para Cezası Dışında Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

Bir Eleman Çalıştırırsam Bana Maliyeti Nedir?

İşyerinize Sigortasız İşçi Tespit Edildi Ne Olacak?

Gelir Vergisi Açısından Home Ofis Giderlerinin Durumu

İş Yeri Kirası ve Amortismanı

İş Yerinin Kira İle Tutulması Durumu

İş Yerinin Serbest Meslek Erbabının Mülkü Olması Durumu

Diğer Durumlar

Beyanname Üzerinden İndirilebilecek Giderler

1- Hayat, Sağlık ve Benzeri Sigorta Primleri

Mesleki Sorumluluk Sigortası Gider Yazılır mı?

Türk Barolar Birliği Tarafından Bastırılan Vekaletname Pulu Bedelleri Gider midir?

2- Bağış ve Yardımlar

Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bazı Bağış ve Yardımlar

Makbuz Karşılığında Yapılan Bağış ve Yardımlar (Sınırlı Olarak İndirilecekler)

Diğer Bağış ve Yardımlar İle Harcamalar (Sınırsız Olarak İndirilecekler)

3- Engellilik İndirimi

Engellilik İndirimi İle İlgili Kanun Maddeleri

Engellilik İndiriminden Yararlanacak Olanlar

Engellilik İndiriminden Yararlanacakların Yapacakları İşlemler

Maliye Bakanlığı’nca Yapılacak İşlemler

Engellilik İndirimi Uygulaması

Engellilik İndirimi Uygulamasında Bakmakla Yükümlü Olma

4- Yapmış Oldukları Özel Eğitim ve Sağlık Harcamaları

5- Sponsorluk Harcamaları

6- Zararların Mahsubu

Ödenecek Vergiden Neler Mahsup Edilebilir

Tevkifatın (Stopaj, Vergi Kesintisi) Mahsup ve İadesi

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsuben İadesi

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesi

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu

Avukatlara KDV Tevkifatı Yapılması Zorunluluğu

Neleri Gider Olarak İndiremezsiniz?

Genç Avukatlara Vergi Avantajı

Bağımlı Çalışan Avukatlarda Ücret

Net Asgari Ücretin Belirlenmesinde

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

e-SMM Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

e-SMM Nedir?

e-SMM Geçişi Zorunlu mudur ?

e-SMM Nasıl Çalışır ?

e-SMM Nasıl Saklanacak?

Kesilen e-SMM’leri Muhasebeme Nasıl Göndereceğim?

Kesilen Bir e-SMM İptal Edilebilir mi?

e-SMM İle Birlikte Klasik Sistem Makbuz Kesebilir miyim?

Önemli Hatırlatmalar:

Serbest Meslek Makbuzunu Ne Zaman Düzenlemeliyim?

Serbest Meslek Makbuzu Stopajsız Olarak Kesilebilir mi?

Serbest Meslek Makbuzu Kesmezsem Ne Olur?

Serbest Meslek Makbuzu Düzenlerken Neleri Hesaplamalıyım?

Örnek Bir SMM Hesaplama

Belgesiz İşlem Yaparsam Ne Olur?

Serbest Meslek Makbuzu Vergi Oranları Ne Kadar?

Serbest Meslek Makbuzu Keserken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Stopajlı/Stopajsız Makbuz Kime Kesilir?

Stopaj Nedir?

Stopajın Amacı Nedir?

Stopaj Yapılan Ödemeler ve Stopaj Oranları

Kimler Ne Kadar Stopaj Öder?

Basit Usulde Vergi Mükellefi de Stopaj Öder mi?

Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Stopaj Ne Zaman Ödenir?

Tahsilat Yapmadığımız Dosyaya Yine de Makbuz Kesecek miyiz?

Serbest Meslek Kazançlarında Geçici Vergi

Dönemleri, Beyan ve Ödeme Zamanları Nelerdir?

Beyan Edilecek Vergi Nasıl Hesaplanacaktır?

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Zaman ve Nereye Verilir?

Vergi Ne Zaman ve Nereye Ödenecek?

Yıllık Beyannameye Hangi Belgeler Eklenir?

Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Tevkifatı

Serbest Meslek Kazançlarında KDV

Avukatlarda KDV Tevkifatı

“KDV Tevkifatı” Müessesesine Genel Bakış

Tam Tevkifat-Kısmi Tevkifat Ayrımı

KDV Tevkifatı Beyanı

Tevkif Edilen KDV'nin İndirimi

Tam Tevkifat

Türkiye'de Mukim Olmayanlarca Yapılan İşlemler

Tam Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

Serbest Meslek Hizmetleri

Kiralama İşlemleri

Reklam Verme İşlemleri

Kısmi Tevkifat

Kısmi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Hizmetler

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

Avukatlar Hangi Halde KDV Tevkifatı Yapacaklar?

İşgücü Temin Hizmetleri

Kısmi Tevkifat Uygulamasında Müşterek Hususlar

Tevkifat Uygulamasında Sınır

Belge Düzeni

Beyannamenin Düzenlenmesi

Satıcıların Beyanı

Fazla ve Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi

Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk

Müteselsil Sorumluluk

7194 Sayılı Kanun Sonrasında Vekâlet Ücreti Uygulaması

Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi

Vekalet Ücretlerinde Vergi Tevkifatı

Vekalet Ücretinde Belge Düzeni

311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Yer Alan Örnekler

 

 1. BÖLÜM

Avukatlık Ortaklığı ve Vergi

Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Hukuki Statüsü

Yasal Düzenlemeler

Avukatlık Ortaklığı Nasıl Kurulur?

Avukatlık Ortaklığı Başvurusu

Avukatlık Ortaklığı Sözleşmesinde Bulunması Gereken Hususlar Şunlardır

Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Kazançlarının Tespiti

Avukatlık Ortaklığı Tarafından Verilecek Beyannameler

Avukatlık Ortaklığında Tutacakları Defterler

 1. Defterlerin Tasdiki
 2. Defterlerin Tasdikinde Cezai İşlemler
 3. İş ve Dava Defteri
 4. Pay Defteri
 5. Karar Defteri
 6. Gelir ve Gider Defteri
 7. Demirbaş Defteri

Ortaklıkta Kanuni Temsilci ve Yetkileri

Avukatlık Ortaklıklarının Vergilendirilmesi

Özellik Arz Eden Durumlar

Avukatlık Ortaklığı Belge Düzenleme Nasıl Olacak?

Gelir Vergisinde Beyan Nasıl Yapılacak?

Avukatlık Ortaklıkları Nasıl Sonlandırılır?

Avukatlık Ortaklığından Çıkma

Ortaklıktan Çıkarma

Avukatlık Ortaklığı İle İlgili Önemli Noktalar

 

III. BÖLÜM

Özelgelerle Önemli Konular

Dış Giyim Harcamaları Gider Yazılabilir mi?

Tek Çalışan Avukat İkinci Aracının Giderlerini İndirebilir mi?

Meslekle Alakalı Eğitim Harcamaları Gider Yazılır mı?

Avukat Kitap, Makale Yazarsa Geliri Ne Olacak?

Avukatlık Ortaklığında Yönetici Ortağa Ödenen Ücretin Gider midir?

Serbest Meslek Erbabının Aldığı Binanın KDV ve Gideri

Mesken Olarak da Kullanılan Dairenin Gideri İndirilir mi?

Arşiv Olarak Kullanmak Üzere Satın Aldığı Taşınmazın Amortismanını Gider Kaydedebilir mi?

“İstanbul Kart” İçin Ödenen Bedel Gider Yazılır mı?

Avukat Birden Fazla Büro Açabilir mi?

Avukatların Müvekkillerinden Almış Olduğu Masrafların Vergisel Durumu

Avukatlara Ödenen Seyahat Masraflarının Durumu

Avukatlarca Verilen Hukuki Danışmanlık Bilirkişilik Hizmetlerinde Vergi

Avukatın Tabancasına Demirbaş Kaydı Yapıp Yapamayacağınız

Avukat ve Serbest Meslek Erbabına Ait Araçların Giderleri

Envanter Listesinde Yer Almayan Taşıtlara İlişkin Giderler

İşte Kullanıp Amortisman Ayırmadığım Aracın Satışında Vergi

Avukat Yarısı Eşinin Aracın Giderlerini İndirebilir mi?

Avukat, Serbest Meslek Erbabı İkinci Aracının Giderlerini İndirebilir mi?

Arabuluculuk Hizmetinde KDV Oranı Nedir?

Avukatlar İlave İş Yeri Açabilir mi?

Serbest Meslek Erbabının Aktifine Kayıtlı Gayrimenkulun Kiraya Verilmesi

Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler Nelerdir?

Serbest Meslek Erbabının Ticari Kredi İle Aldığı Taşınmazı Kiralaması Durumunda Elde Edilen Gelirin Ne Olacağı ve Nasıl Vergilendirileceği

Avukat Ödediği Hangi Faizleri Gider Yazabilir?

 1. A) Serbest Meslek Erbabının Mesleki Faaliyetinde Kullanmak Üzere Kredi İle Aldığı Taşıtlara İlişkin Faizler
 2. B) Avukatın Mesleki Faaliyetinde Kullanmak Üzere Kredi İle Aldığı Gayrimenkule İlişkin Faizler
 3. C) Avukatın Aldığı ve Mesleki Faaliyetinde Kullandığı Krediye İlişkin Faizler

Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı

Vekalet Ücretlerinde Serbest Meslek Makbuzunun Kimin Adına ve Nasıl Düzenlenecek

Vekalet Ücretinin Gelir ve Katma Değer Vergisi Açısından Vergilendirilmesi

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı

 

Kaynaklar

Yayınlanmış Kitaplarım

 • Açıklama
  • Avukatlık mesleği, insanlık tarihinin en eski ve itibarlı mesleklerinden birisidir. Ülkemizde de aynı algı yerleşmiş olup, Avukatlık mesleği saygın ve itibarlı bir konumda yer almaktadır.
   Ülkemiz için bu kadar önemli bir kurum olan Avukatlık mesleğini icra edenler, bağımlı çalışarak veya kendileri vergi mükellefi olarak yasal sorumlukular yüklenmektedirler.
   Bu sebepten dolayı; İşine hakim olan avukatlarımızın işletmelerinede hakim olmaları gerektiğini düşünüyorum. Avukatlarımızın akıllarına gelebilecek vergi ile alakalı tüm sorulara cevap olacak ve 01.01.2018 tarihinden itibaren serbest meslek erbapları için zorunlu defter beyan sisteminden dolayı risklerle karşı karşıya kalmamaları için rehber niteliği taşımasını düşünerek mevzuat ve özelgeler ışığında bu çalışmayı hazırladık. Çalışmanın tüm mükelleflerimize ve Avukat arkadaşlarımıza faydalı olmasını dilerim.

   İÇİNDEKİLER

   Önsöz

   İçindekiler

   Giriş

    

   1. BÖLÜM

   Avukatlarda Vergi

   Serbest Meslek Faaliyeti Gelir Vergisi Kanunu’nda Nasıl Tanımlanmıştır?

   Serbest Meslek Kazançları Nelerdir?

   Serbest Meslek Kazancının Özellikleri Nelerdir?

   Serbest Meslek Erbabı Kimdir?

   Örnekle Serbest Meslek Erbabı

   Avukatlar Hangi Tür Giderleri İndirebilir?

   Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Aşağıda Yazılı Giderler Hasılattan İndirilir

   1- Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Genel Giderler

   Serbest Meslek Erbabının Genel Giderleri Nelerdir?

   2) Hizmetli ve İşçilerin İş Yerinde veya İş Yerinin Müştemilatındaki İaşe ve İbate Giderleri

   İşimde Kullandığım Kıyafet Harcamalarını Gider Yazabilir Miyim Sorusu

   Kıyafet Giderleri İle İlgili İki Özelge

   Personel Yemek Giderleri

   Yemek Bedelleri Nasıl Gider Yazılacak

   Yemek Gideri Olarak Ticket Veriliyorsa

   3) Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri

   Avukatların Müvekkillerinden Almış Olduğu Yol, Konaklama vb. Masrafların Vergisel Durumu

   Avukatın Müvekkil ve Misafirlerini Ağırlamak İçin Kiralayacağı Meskene Ait Giderler

   4) Mesleki Faaliyette Kullanılan Tesisat, Demirbaş Eşya

   5) Kiralanan veya Envantere Dâhil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri

   6) Alınan Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Bedeller

   7) Mesleki Faaliyetin İfası İçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım Bedelleri

   8) Serbest Meslek Faaliyetleri Dolayısıyla Emekli Sandıklarına Ödenen Giriş ve Emeklilik Aidatları İle Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar

   9) Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Meslek, İlan ve Reklam Vergileri İle İş Yerleriyle İlgili Ayni Vergi, Resim ve Harçlar

   10) Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Kanun, İlam ve Mukavelenameye Göre Ödenen Tazminatlar

   İkametgâhın Bir Kısmı Ofis Olarak Kullanılıyorsa?

   Çalıştıracağım Elemanları Sigorta Yapmazsam Ne Olur?

   Sigortasız İşçi Çalıştırmak

   Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası

   Para Cezası Dışında Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

   Bir Eleman Çalıştırırsam Bana Maliyeti Nedir?

   İşyerinize Sigortasız İşçi Tespit Edildi Ne Olacak?

   Gelir Vergisi Açısından Home Ofis Giderlerinin Durumu

   İş Yeri Kirası ve Amortismanı

   İş Yerinin Kira İle Tutulması Durumu

   İş Yerinin Serbest Meslek Erbabının Mülkü Olması Durumu

   Diğer Durumlar

   Beyanname Üzerinden İndirilebilecek Giderler

   1- Hayat, Sağlık ve Benzeri Sigorta Primleri

   Mesleki Sorumluluk Sigortası Gider Yazılır mı?

   Türk Barolar Birliği Tarafından Bastırılan Vekaletname Pulu Bedelleri Gider midir?

   2- Bağış ve Yardımlar

   Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bazı Bağış ve Yardımlar

   Makbuz Karşılığında Yapılan Bağış ve Yardımlar (Sınırlı Olarak İndirilecekler)

   Diğer Bağış ve Yardımlar İle Harcamalar (Sınırsız Olarak İndirilecekler)

   3- Engellilik İndirimi

   Engellilik İndirimi İle İlgili Kanun Maddeleri

   Engellilik İndiriminden Yararlanacak Olanlar

   Engellilik İndiriminden Yararlanacakların Yapacakları İşlemler

   Maliye Bakanlığı’nca Yapılacak İşlemler

   Engellilik İndirimi Uygulaması

   Engellilik İndirimi Uygulamasında Bakmakla Yükümlü Olma

   4- Yapmış Oldukları Özel Eğitim ve Sağlık Harcamaları

   5- Sponsorluk Harcamaları

   6- Zararların Mahsubu

   Ödenecek Vergiden Neler Mahsup Edilebilir

   Tevkifatın (Stopaj, Vergi Kesintisi) Mahsup ve İadesi

   Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsuben İadesi

   Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesi

   Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu

   Avukatlara KDV Tevkifatı Yapılması Zorunluluğu

   Neleri Gider Olarak İndiremezsiniz?

   Genç Avukatlara Vergi Avantajı

   Bağımlı Çalışan Avukatlarda Ücret

   Net Asgari Ücretin Belirlenmesinde

   Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

   Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

   e-SMM Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

   e-SMM Nedir?

   e-SMM Geçişi Zorunlu mudur ?

   e-SMM Nasıl Çalışır ?

   e-SMM Nasıl Saklanacak?

   Kesilen e-SMM’leri Muhasebeme Nasıl Göndereceğim?

   Kesilen Bir e-SMM İptal Edilebilir mi?

   e-SMM İle Birlikte Klasik Sistem Makbuz Kesebilir miyim?

   Önemli Hatırlatmalar:

   Serbest Meslek Makbuzunu Ne Zaman Düzenlemeliyim?

   Serbest Meslek Makbuzu Stopajsız Olarak Kesilebilir mi?

   Serbest Meslek Makbuzu Kesmezsem Ne Olur?

   Serbest Meslek Makbuzu Düzenlerken Neleri Hesaplamalıyım?

   Örnek Bir SMM Hesaplama

   Belgesiz İşlem Yaparsam Ne Olur?

   Serbest Meslek Makbuzu Vergi Oranları Ne Kadar?

   Serbest Meslek Makbuzu Keserken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

   Stopajlı/Stopajsız Makbuz Kime Kesilir?

   Stopaj Nedir?

   Stopajın Amacı Nedir?

   Stopaj Yapılan Ödemeler ve Stopaj Oranları

   Kimler Ne Kadar Stopaj Öder?

   Basit Usulde Vergi Mükellefi de Stopaj Öder mi?

   Stopaj Nasıl Hesaplanır?

   Stopaj Ne Zaman Ödenir?

   Tahsilat Yapmadığımız Dosyaya Yine de Makbuz Kesecek miyiz?

   Serbest Meslek Kazançlarında Geçici Vergi

   Dönemleri, Beyan ve Ödeme Zamanları Nelerdir?

   Beyan Edilecek Vergi Nasıl Hesaplanacaktır?

   Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Zaman ve Nereye Verilir?

   Vergi Ne Zaman ve Nereye Ödenecek?

   Yıllık Beyannameye Hangi Belgeler Eklenir?

   Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Tevkifatı

   Serbest Meslek Kazançlarında KDV

   Avukatlarda KDV Tevkifatı

   “KDV Tevkifatı” Müessesesine Genel Bakış

   Tam Tevkifat-Kısmi Tevkifat Ayrımı

   KDV Tevkifatı Beyanı

   Tevkif Edilen KDV'nin İndirimi

   Tam Tevkifat

   Türkiye'de Mukim Olmayanlarca Yapılan İşlemler

   Tam Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

   Serbest Meslek Hizmetleri

   Kiralama İşlemleri

   Reklam Verme İşlemleri

   Kısmi Tevkifat

   Kısmi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

   Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Hizmetler

   Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

   Avukatlar Hangi Halde KDV Tevkifatı Yapacaklar?

   İşgücü Temin Hizmetleri

   Kısmi Tevkifat Uygulamasında Müşterek Hususlar

   Tevkifat Uygulamasında Sınır

   Belge Düzeni

   Beyannamenin Düzenlenmesi

   Satıcıların Beyanı

   Fazla ve Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi

   Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk

   Müteselsil Sorumluluk

   7194 Sayılı Kanun Sonrasında Vekâlet Ücreti Uygulaması

   Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi

   Vekalet Ücretlerinde Vergi Tevkifatı

   Vekalet Ücretinde Belge Düzeni

   311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Yer Alan Örnekler

    

   1. BÖLÜM

   Avukatlık Ortaklığı ve Vergi

   Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Hukuki Statüsü

   Yasal Düzenlemeler

   Avukatlık Ortaklığı Nasıl Kurulur?

   Avukatlık Ortaklığı Başvurusu

   Avukatlık Ortaklığı Sözleşmesinde Bulunması Gereken Hususlar Şunlardır

   Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Kazançlarının Tespiti

   Avukatlık Ortaklığı Tarafından Verilecek Beyannameler

   Avukatlık Ortaklığında Tutacakları Defterler

   1. Defterlerin Tasdiki
   2. Defterlerin Tasdikinde Cezai İşlemler
   3. İş ve Dava Defteri
   4. Pay Defteri
   5. Karar Defteri
   6. Gelir ve Gider Defteri
   7. Demirbaş Defteri

   Ortaklıkta Kanuni Temsilci ve Yetkileri

   Avukatlık Ortaklıklarının Vergilendirilmesi

   Özellik Arz Eden Durumlar

   Avukatlık Ortaklığı Belge Düzenleme Nasıl Olacak?

   Gelir Vergisinde Beyan Nasıl Yapılacak?

   Avukatlık Ortaklıkları Nasıl Sonlandırılır?

   Avukatlık Ortaklığından Çıkma

   Ortaklıktan Çıkarma

   Avukatlık Ortaklığı İle İlgili Önemli Noktalar

    

   III. BÖLÜM

   Özelgelerle Önemli Konular

   Dış Giyim Harcamaları Gider Yazılabilir mi?

   Tek Çalışan Avukat İkinci Aracının Giderlerini İndirebilir mi?

   Meslekle Alakalı Eğitim Harcamaları Gider Yazılır mı?

   Avukat Kitap, Makale Yazarsa Geliri Ne Olacak?

   Avukatlık Ortaklığında Yönetici Ortağa Ödenen Ücretin Gider midir?

   Serbest Meslek Erbabının Aldığı Binanın KDV ve Gideri

   Mesken Olarak da Kullanılan Dairenin Gideri İndirilir mi?

   Arşiv Olarak Kullanmak Üzere Satın Aldığı Taşınmazın Amortismanını Gider Kaydedebilir mi?

   “İstanbul Kart” İçin Ödenen Bedel Gider Yazılır mı?

   Avukat Birden Fazla Büro Açabilir mi?

   Avukatların Müvekkillerinden Almış Olduğu Masrafların Vergisel Durumu

   Avukatlara Ödenen Seyahat Masraflarının Durumu

   Avukatlarca Verilen Hukuki Danışmanlık Bilirkişilik Hizmetlerinde Vergi

   Avukatın Tabancasına Demirbaş Kaydı Yapıp Yapamayacağınız

   Avukat ve Serbest Meslek Erbabına Ait Araçların Giderleri

   Envanter Listesinde Yer Almayan Taşıtlara İlişkin Giderler

   İşte Kullanıp Amortisman Ayırmadığım Aracın Satışında Vergi

   Avukat Yarısı Eşinin Aracın Giderlerini İndirebilir mi?

   Avukat, Serbest Meslek Erbabı İkinci Aracının Giderlerini İndirebilir mi?

   Arabuluculuk Hizmetinde KDV Oranı Nedir?

   Avukatlar İlave İş Yeri Açabilir mi?

   Serbest Meslek Erbabının Aktifine Kayıtlı Gayrimenkulun Kiraya Verilmesi

   Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler Nelerdir?

   Serbest Meslek Erbabının Ticari Kredi İle Aldığı Taşınmazı Kiralaması Durumunda Elde Edilen Gelirin Ne Olacağı ve Nasıl Vergilendirileceği

   Avukat Ödediği Hangi Faizleri Gider Yazabilir?

   1. A) Serbest Meslek Erbabının Mesleki Faaliyetinde Kullanmak Üzere Kredi İle Aldığı Taşıtlara İlişkin Faizler
   2. B) Avukatın Mesleki Faaliyetinde Kullanmak Üzere Kredi İle Aldığı Gayrimenkule İlişkin Faizler
   3. C) Avukatın Aldığı ve Mesleki Faaliyetinde Kullandığı Krediye İlişkin Faizler

   Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı

   Vekalet Ücretlerinde Serbest Meslek Makbuzunun Kimin Adına ve Nasıl Düzenlenecek

   Vekalet Ücretinin Gelir ve Katma Değer Vergisi Açısından Vergilendirilmesi

   Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

   Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı

    

   Kaynaklar

   Yayınlanmış Kitaplarım

   Stok Kodu
   :
   9790000000014
   Boyut
   :
   13,5 x 21 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   286
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   Enso
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   52,50   
   52,50   
   2
   27,30   
   54,60   
   3
   18,55   
   55,65   
   6
   9,45   
   56,70   
   9
   6,42   
   57,75   
   QNB Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   52,50   
   52,50   
   2
   27,30   
   54,60   
   3
   18,55   
   55,65   
   6
   9,45   
   56,70   
   9
   6,42   
   57,75   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   52,50   
   52,50   
   2
   27,30   
   54,60   
   3
   18,55   
   55,65   
   6
   9,45   
   56,70   
   9
   6,42   
   57,75   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   52,50   
   52,50   
   2
   27,30   
   54,60   
   3
   18,55   
   55,65   
   6
   9,45   
   56,70   
   9
   6,42   
   57,75   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   52,50   
   52,50   
   2
   27,30   
   54,60   
   3
   18,55   
   55,65   
   6
   9,45   
   56,70   
   9
   6,42   
   57,75   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   52,50   
   52,50   
   2
   27,30   
   54,60   
   3
   18,55   
   55,65   
   6
   9,45   
   56,70   
   9
   6,42   
   57,75   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   52,50   
   52,50   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat